דפי מידע

דף מידע 3716

                                                                                                                              מס' 3716 יום שישי, יח סיוון, 1.6.2018
שבת שלום
                                                                                      קולולולו!
                                        לשני שוער ועדי ידוב – לנישואיהם, לתמנה ויורם ולכל המשפחה – מזל טוב
מכרז
נציגי ציבור לוועדת ביקורת – תפקידה של הועדה לנהל ולנווט את נושא הביקורת הפנימית בנען .פרטי המכרז הועברו לחברים במייל וניתן לקבלם במזכירות .קורות חיים יש להגיש לתיבת המכרזים במש"א או לכתובת
michraznaan@gmail.com . מועד אחרון להגשת מועמדות: 23.6.2018.
בירורים נוספים ניתן להפנות לדורית שגב-שכטר: 2317980- 052, ולאבי אילן: 22334679- 052

מצילים חיים: תורמים דם
 ביום ראשון 3/6 נקיים אצלנו במרפאה מבצע התרמת דם בין השעות -20:00 – 17:00. יש להגיע עם תעודת זהות. מחכים לכם! נשמח לענות לשאלות – צוות המרפאה

מועדון סרטי הדוקו
דימונה טוויסט – הקרנה חוזרת של הסרט "דימונה טוויסט" תתקיים ביום שלישי הקרוב 5.6 בשעה 20:30. אנו מתנצלים על התקלה שארעה במהלך ההקרנה הקודמת, ומזמינים את כל מי שמעוניין להגיע ולראות את הסרט. המועדון יהיה פתוח החל מ-20:00.

הרצאה להורים
חינוך מיני בעידן המסכים – שלומית הברון, ממקימות המיזם החברתי "מידע אמין על מין," מגיעה אלינו להרצאה נוספת ,הפעם להורים לילדים בכיתות א'-ו': חינוך מיני בעידן הסלפי והמסכים. 7.6 בשעה 20:30 במועדון. ההרצאה מיועדת להורים ולקהילת נען כולה, ללא עלות .ענף הרווחה וענף החינוך החברתי של נען

תזכורת בנושא חלוקת כספים ליורשים
על מנת שנוכל להתקדם עם העברת הכספים לחברים, אני מזכירה ליורשי חברים זכאים שנפטרו להעביר לתא הגזברית במזכירות: צו ירושה או צו קיום צואה. דנה קולברג – גזברית

היערכות לשעת חרום
לאור ההסלמה במצב הביטחוני, התכנס צוות החירום הישובי (צח"י) בכדי לרענן נהלים ולתכנן ההיערכות. הצוות קיים שתי ישיבות במהלכן סוכם לתגבר את צוותי המשנה בכל תחום (כגון: חינוך, מזון, לוגיסטיקה, תשתיות, בטחון, רווחה ובריאות) מרכזי הצוותים יערכו פניה יזומה לחברים לקחת חלק בצוותים. נשמח להיענות.

מהרווחה
דרושים מתנדבים לצוות רווחה בשעת חירום. המתנדבים יסייעו בשעת חרום במתן מענה במגוון תחומים לתושבים הנזקקים לתמיכה של שרותי הבריאות והרווחה .מתנדבים עם לב רחב, מוזמנים לפנות ללימור בטל: 6931190- 052.

לתשומת לב החברים  – הנחיות לגבי מעבר במפעל
כניסה ושהייה בשטח המפעל מותרת לעובדי המפעל ולאורחים מורשים בלבד .שהייה ו/או מעבר במתחם ובחללים בהם מופעלים כלים כבדים ומכונות תעשיה, מסוכנת מאוד .החברים מתבקשים להימנע מכניסה ומעבר במתחם למען שמירה על בטיחותם.

"חמסות פסיפס לשלום"
תערוכה נודדת בה משתתפת גם חמסה שנעשתה ע"י בנות מצוות הגיל הרך בלווי תלמידות הסדנה שלנו, מוצגת בספריה העירונית ברמלה עד תאריך 3/7 .ניתן לצפות בתערוכה בימים א'-ה', בשעות 18:45-10:00. קרוב ומומלץ. אורית רם

לנוסעים והמטיילים בחו"ל
חשוב והכרחי לרכוש ביטוח נסיעות לפני כל נסיעה לחו"ל. ניתן להפיק פוליסה 180 יום לפני תאריך היציאה לכיסוי סעיף ביטול נסיעה (מסיבות אשפוז, צו 8 וכו'). לגיל המבוגר ולחברים עם בעיות בריאות כרוניות, אין להסתפק בביטוחים שמציעות חברות כרטיסי האשראי כי הן , בדר"כ, לא מבטחות החמרה למצב קיים. ניתן לבטח דרך משקי הקיבוצים סוכנות לביטוח בע"מ (הביטוח בחברת מגדל) ובכל חברת ביטוח מוכרת. יש לשים לב לגבול האחריות שמציעה הפוליסה ולגובה ההשתתפות העצמית.בשאלות אשמח לענות.
סעו ותבלו – רותי גלילי

מועדון "זמן אישה" מארח את רואי נאור בנושא מאדים
ביום שני 11.6.18 – שמרו את התאריך.
עדכון בנושא ביטוחי בריאות, סיעוד ופנסיה
לפני שלושה שבועות מסרנו על הערכות חדשה בנושאים שבכותרת. בעקבות עצומה שנחתמה ע"י מעל 200 חברים, ולאחר מספר שיחות כדי להבין את התמונה, החלטנו לעצור את המהלך, לחזור אחורה ולנהל מחדש את תהליך ההחלפה. סוכם עם דורון שרון על המשך עבודתו לעוד שנה, תוך קבלת ליווי ותמיכה שלו למי שיכנס לנעליו. בעצומה שנמסרה לנו התבקשנו לקיים דיון ציבורי בהארכת עבודתו של דורון. מאחר וההחלטה התקבלה כאמור, איננו רואים צורך בקיום דיון כזה.צוות הניהול משולחן הנהלת קהילה:

כללים להשכרת דירות קבע, בעת חופשה ממושכת (חופשה מיוחדת), שאושרה ע"י הקיבוץ:
הנהלת קהילה דנה לאחרונה ביישום ההסדר כנגזרת להחלטות שיוך הדירות שהתקבלו בקלפי בשנת 2013 – ההחלטות המשלימות.
על פי החלטות אלה, רשאי בית אב שיוצא לחופשה באישור הקיבוץ, להשכיר את דירתו לצד ג' שאינו חבר נען, בכפוף לאישור הקיבוץ. בזמן שעבר מאז נקבעו ההחלטות אשר טרם יושמו בעניין זה, ועל רקע מצבים שעולים מן השטח לאחרונה, נדון ואושר ליישם את ההסדר ונקבעו פרטי יישומו .
להלן עיקרי הפרטים להשכרת הדירה לבית אב המתגורר בדירת קבע (בלבד) שאושרה לו חופשה מיוחדת:
1. הסכם "בר רשות": כל אחד מן הדיירים המשתכנים יחתום על הסכם "בר רשות."
2. המשתכנים ישלמו דמי הרשאה למגורים בקיבוץ ויהיו זכאים לשירותי הקיבוץ כיתר ברי הרשות בנען על פי התנאים והחוזה לברי רשות.
3. איתור השוכרים באחריות בית האב המשכיר, זהות השוכרים תאושר ע"י הקיבוץ, ביידוע שכנים צמודי קיר.
4. תינתן קדימות לחברי קיבוץ, או בנים עוזבים שפנו לחזור לנען, בתנאי שהמעוניינים לשכור מקובלים על המשפחה המשכירה .
5. התשלום לקיבוץ הנו בנפרד ובנוסף לשכ"ד אשר ישולם לחבר המשכיר ישירות ולא דרך הקיבוץ.
6. סכום השכירות ייקבע בין המשכיר לשוכר ללא התערבות הקיבוץ.
7. הקיבוץ לא יעמיד דיור חלופי לשוכר או למשכיר ,במידה והדירה לא פונתה בזמן לקראת חזרת המשפחה לקיבוץ.(יעוגן בהסכם השכירות).
פרטים נוספים בנוגע להסדר ניתן לקבל במזכירות. באין הסתייגות מהותית, תקבל ההחלטה תוקף בתוך שבועיים מיום פרסום זה.

"מינהלת דיור לצרכים מיוחדים"
על רקע מקרים ייחודיים המצריכים מענה בתחום הדיור, פנתה מינהלת הדיור אל הנהלת הקהילה להקים צוות משולב כמענה למקרים אלה. הרכב הצוות: שני חברים מטעם מינהלת הדיור: מנהל המינהלת ונציג ציבור במינהלת, שני חברים מטעם הנהלת קהילה: מנהלת הקהילה ונציג ציבור בהנהלת קהילה, מנהלת הרווחה, איש מקצוע רלוונטי לאותו עניין .הצוות שואב את סמכותו מ"מינהלת הדיור "והנהלת קהילה גם יחד. מנדט הצוות: לדון ולהחליט במקרים הקשורים בפתרונות דיור הנובעים מצרכים מיוחדים או ייחודיים, כאשר נדרשת בגינם החרגה מהחלטות נען לצורך פתרון הדיור. ההחלטות והנימוקים להחלטה יישמרו חסויים בצוות, מטעם צנעת הפרט. באין הסתייגות מהותית, תקבל ההחלטה תוקף בתוך שבועיים מיום פרסום זה.

המשך הדיון בהסדרי הקליטה וקבלת כתת ורד לחברות
 בעקבות האסיפה בה אושרה ההצעה לסדר: לנתק את קבלת הבנים – בני כתת ורד, מהדיון הכללי בנושא הסדרי הקליטה, קיימה הנהלת הקהילה חשיבה עמוקה וממושכת בנוגע להמשך ניהול התהליך. מתוך הקשבה לקולות הציבור המבטאים אמירה חוזרת: לאן פנינו – נען לאן, והקושי לקבל החלטות או לקדם תהליכים בנושאים עקרוניים ומהותיים לנען ועתידה, נראה, כי יש לגבש הסכמות מחודשות ורחבות על הדרך, והכיוון. ומתוך הסכמה רחבה זו לצאת אל מסלול קבלת החלטות קונקרטיות בתחומים שונים הנגזרים מתמונת העתיד שתגובש . לפיכך הוחלט שבני כתת ורד יתקבלו לחברות כנהוג ועל פי ההחלטות הקיימות ביולי הקרוב, ואילו הדיון על הסדרי הקליטה החדשים ייגזר וישולב במסגרת דיוני "נען 2030". כפי שפורסם תהליך זה צפוי להתחיל בחודשים יולי/אוגוסט הקרובים. לאור הקפאת המועמדות של הבנים, נבדק הנושא מבחינה תקנונית ומשפטית, ואין מניעה לקבלם לחברות גם ללא תקופת מועמדות .לפיכך בני הכתה והוריהם נערכים לאסיפת הקבלה לחברות ולחג הבנים . אף על פי כן חשוב לציין ולהזכיר שוב, כי נען הגיעה למיצוי מכסת המגרשים המאושרים לקיבוץ בעת הזו ביחס למספר הזכאים לדיור קבע, וכי הדבר עלול להשפיע על קידום הליכי השיוך מול רשויות חיצוניות . כמו כן יש לדעת כי הקבלה לחברות היא בלי יכולת של הקיבוץ להתחייב לדיור קבע, כל עוד ישנם יותר בתי אב חברים ממכסת המגרשים .

30 לפטירת לי און מנור
במלאת 30 לפטירתו של לי און מנור, נעלה לקברו מחר, שבת , 2.6.2018 בשעה 17:00.

שורה להשראה:
"הפחד הגדול ביותר בעולם הוא הפחד מהדעות של אחרים וברגע שאתה מפסיק לפחד מהעדר, אתה כבר לא כבשה, אתה הופך להיות אריה. שאגה אדירה מתעוררת בלבך, שאגה של חופש" (אושו).