ברסלבסקי יצחק

יצחק ברסלבסקי

תאריך לידה: 15/05/1893
תאריך פטירה: 17/12/1959

 

פיסות חיים

אין אנו מכירים כיאות את עברו של יצחק, שבגלגול חייו האחרון מצא את מקומו בתוכנו, לאחר הרבה עשרות שנים בארץ.

אבל אין ספק, היותו איש-עמל, שעבודת השדה נתנה בו את רישומיה, יושרו האישי ואף תמימותו – אלה הכשירו אותו להיקלט בתוכנו, אף-על-פי- שהיה הקשיש ביותר מכל חברי נען, בן דור קודם.

תופעה כזאת – שיקום איש-הארץ לעת זִקנה, וייספח לקבוצה כאיש-עבודה פרודוקטיבי, לאחר הרבה שנות-ותק בארץ – כמעט שלא הכרנו.

ואכן ראינו אותו כאיש-עבודה, וחברים שראוהו בעבודתו מספרים שמי שלא ראה את יצחק מטפל בבהמות שבאורווה, לא ידע אהבה ומסירות לבעלי-חיים מהן.

וצמא היה לכברת-אדמה קטנה ליד חדרו לעבדה, ואיש-רעים היה. אהב לשוחח ונימה של הומור, עצובה במקצת, היתה בשיחתו.

וישר היה האיש, מאוזן באופיו, ובוודאי נצטער צער רב על אשר לא הקדים להצטרף לחיי הקבוצה.

הפרטים המועטים שאנו יודעים עליו מעידים שהיה איש תנועה נאמן. ותיק בין ותיקים עוד מימי “העלייה השנייה”, לאמור – בטרם נולדו רוב חברי נען, בסג’רה הגלילית, ואחר כך היה במתנדבים בגדודו של טרומפלדור בימי מלחמה העולם הראשונה, והמשיך את חייו בארץ בצניעות – ותמיד מתוך עבודה גופנית, ואהבת בנים ידע וקרובי-משפחה.

יהי זכרו שמור!

כניסת חברים
דילוג לתוכן