בלוג חברים

מכתב: זה לא נעים בכלל לראות פשפש סגור

נראה לי הזוי המצב בו נחסמת בפנינו הגישה לאזור המכתש ,"גן העדן" ולשטחי המטעים .
תואיל חברת "פרי-אור", או מי מטעמה, להציב שמירה בשער למניעת גניבת שלל האבוקדו .
בעונה זו, שיא הכיף לצאת לטיולון משפחתי רגלי, להתהלך יחפים בשבילי החול הרטוב, בין העלים המרשרשים, להגיע לתחנת השידור על רתמיה, ומשם לכיוון שוּרה, ועוד רגע – ליקוט הפטריות . קוראת ללחץ ציבורי למציאת פתרון לפני הקיץ הבא, וגם לשקול מכירת פרי הדר ישירות מהפרדס .מקווה להבנה, הגר אוקו