מכתב אהרל'ה לחברים

מכתב יו"ר הקיבוץ – פברואר 2018

לחברי נען שלום,

שוב דף חודשי:

ביום האחרון של ינואר קיימנו דיון ראשון בתוכנית המשק. מאוחר, ונצטרך לעבוד על קיצור הלו"ז, אבל לפחות תוכנית מאוד מפורטת שהוכנה בעבודה יסודית. לפנינו עוד 3-2 אסיפות למצות את הדיונים ואישור התוכנית, מה עוד שבמסגרת זו נתייחס פרטנית להפרטת השימוש הביתי במים, למבנה וגובה המיסוי הפנימי, ולתוספת פנסיה.

ב-6 בפברואר, בתוך רצף אסיפות תוכנית המשק, נקיים אסיפה ל'השקה מחדש' של תהליך שיוך הדירות. צפוף, אבל חיוני להתחיל. עלות המהלך גבוהה (ראו בתוכנית המשק), חשיבותו רבה, ואנו מצפים להשתתפות ערה באסיפה.

כזכור, מנהלת הדיור הודיעה בזמנו על מתווה עבודה בן שתי פעימות, כאשר הפעימה השנייה היא "החלטה בדבר התאמת קצב והיקף הקליטה של חברים חדשים לקיבוץ, למציאות הקיימת ובהתאם להחלטות הגופים הרשמיים במדינת ישראל".

הנהלת הקהילה החליטה לפני כחודש להשהות לזמן קצוב את הקבלה למועמדות של בני י"ב, לנוכח מיצוי הקצאת הזכויות לבניה למגורים (800 יח"ד).גם קבוצת הורים לבנים שעזבו ורוצים לשוב ולהתקבל מחדש לחברות כבר נפגשו איתי, ושטחו בפניי את הדברים.

בכוונתנו להיכנס בשבועות הקרובים במסגרת הנהלת הקהילה, ואחר כך באסיפה, לתהליך של בנייה מחדש לכללי הקליטה על כל היבטיהם, ולהיות מוכנים לדיון כפי שהגדירה אותו מנהלת הדיור.

לפני מספר ימים בחרתם שלושה חברים צעירים לשאת בתפקידים: דנה נבחרה כגזברית, קרן לניהול מש"א, ועודד לניהול מנהלת השיוך והדיור. למרות שבירכתי אותם אישית, אני שמח לעשות זאת שוב פומבית. באסיפה חטף צוות מכרזים קצת על הראש מאחר והוגש לכל אחד מהתפקידים האלה רק מועמד אחד. דעתי האישית, כפי שגיבשתי לאחר ניסיון רב שנים, שהכלל הראוי צריך להיות שהצוות הממיין מביא מועמד אחד – המתאים ביותר. ידוע לי שבנען הכלל הוא שני מועמדים, אבל בשני מקרים לא היו בידי הצוות שניים מתאימים, ובאחד לא חיפשנו, כי העדפנו את טובת העניין על פני הדיוק בתהליך. בכל אופן, העניין ששלושה חברים צעירים לוקחים עליהם תפקידים מרכזיים הוא מבורך.

בשבוע שעבר נפגשנו הצוות הניהולי עם הנהלת המועצה ופטר בראשה. ניסינו לקושש תב"ר (תקציב בלתי רגיל שמקורו במועצה או בגופי המדינה) – נדע רק בעוד שבוע אם הצלחנו במשהו. אבל הדיון העיקרי היה על בית גלילי ואולם המופעים שהמועצה נערכת להקים בסמוך לקיבוץ. ניסינו (שוב) להניא את פטר מהמהלך, שיסתום את הגולל על אולם המופעים בבית גלילי. אך ללא הועיל – ראש המועצה נחוש להוציא לפועל את הפרויקט. המשמעות היא שאנחנו כאן, בנען, נצטרך לחשב מחדש את דרכנו ביחס להשקעה ולסיום הקמת אולם המופעים. תהליך הבירור יצא לדרך בקרוב.

וגם זה בשבוע שעבר: סוף-סוף לאחר שנה וחצי של המתנה הצלחנו להיפגש עם הנהלת מחוז המרכז של רמ"י. על השולחן הונחו כל הסוגיות בינינו לבין הרשות. בסה"כ היה דיון פורה שמקדם את נושאי השימושים החורגים, עסקאות הקרקע, המשך הבניה והחלפת שטחים. מאחר וכבר זומנו לישיבת המשך בעוד 3 שבועות, ניתן להאמין שהפעם לא נוקטים איתנו במדיניות של התעלמות ודחייה.

נמרוד זיו
יו"ר הקיבוץ