מכתב אהרל'ה לחברים

דף יו"ר הקיבוץ לחברים – דצמבר 2017

28.12.17

לחברי נען שלום,

שמתי לי כיעד להוציא מדי חודש דף עדכון בקשר לנושאים המעסיקים אותי כאן. אני מקווה שאעמוד בכך, ולהלן הדף השני (הראשון יצא בסוף נובמבר).
במהלך דצמבר עסקתי לא מעט בתוכנית המשק/תקציב לשנת 2018. על פי תוכנית העבודה המעודכנת, כנראה נסיים את הכנתה רק בסוף ינואר. וזה מאוחר, למרות שלא ביחס למקובל כאן .
לתוך הכנת התוכנית נשזר גם המהלך של הפחתת מס האיזון, שגם הוא מצריך שעות של דיונים, ועל הדרך הונחה לפתחנו עצומה בנושא החינוך – מה שמחייב התייחסות בתוך לו"ז נתון, כך שהמטלות רבות והשעות לא מתארכות בהתאם…
מנהלת הדיור עובדת איתי בקשר שוטף. לקראת הגשת תוכנית המשק המנהלת מכינה תוכנית עבודה, ותקציב בהתאם. כידוע התחלף מנהל המנהלת, וכרגע עודד רובין משמש באופן זמני בתפקיד. אם המנהלת תרצה לראות בכך מינוי של קבע, נביא את זה להחלטת אסיפה. במסגרת בניית כושר עבודה למנהלת להוציא לפועל את השיוך ובניה חדשה, ישבנו היום ביחד למפות את חלוקת וממשקי העבודה בין הנהלת הקיבוץ לבין מנהלת הדיור .
המועצה האזורית גזר מכינה תוכנית כוללנית למועצה ולישובי המועצה. במסגרת תוכנית זו מגדירים את אופק התכנון הפיזי לכל ישוב וישוב – כל זאת על פי לוח 2 בתמ"א (תוכנית מתאר ארצית) 35, המגדיר את קיבולת יחידות הדיור המיועדות לנען ל- 800 יח"ד קבע. אנחנו משתלבים בתהליך התכנוני כדי לייצר עבורנו תוכנית אופטימלית במסגרת המועצה.

אחד החסרונות של יו"ר חיצוני הוא היעדר היכרות מוקדמת עם חברי הקיבוץ. ייקח לי זמן רב ללמוד את מה שרבים מכם כבר שכחו… אבל אני מנסה להפוך את החולשה להזדמנות, ויצאתי למהלך של היכרות באמצעות מפגשים עם קבוצות של דומים, כרגע על פי קבוצות גיל, וגם בפגישות אחד-על-אחד. אני מאמין שהיכרויות אלו יתרמו לתפקוד שלי.

העסקת יועצים או נותני שירות אלו ואחרים, בדרך כלל חיצוניים, מעוררת אנטגוניזם אצל חברים ,והדברים מגיעים אליי הן באמירות והן בכתב. על רקע קיצוצים בתקציבים, התגובות מחריפות .יחד עם זאת, במבחן הקונקרטי של כל אירוע ואירוע, אני חושב שההחלטות האחרונות שהתקבלו הן נכונות, ובלבד שמבינים את התכלית וחותרים להשיג אותה .למשל שכירת שירותיו של יועץ לקידום תהליך העבודה של מנהלת הדיור עם הציבור היה חיוני עבורם כדי באמת להתחיל לנוע. ואכן הדברים זזים. או במישור אחר: כאשר אני נשאל מדוע נען צריכה גם את אילן (היו"ר הכלכלי), גם את עירית וגם את ורד (מנהלת הכספים), אני מתקשה לענות מאחר והשאלה מעידה קודם כל על היעדר ידיעה ביחס למיקומו של כל תפקיד מאלה שמנינו – חסר שאינו מתיישב עם האכפתיות של השואל .
אני מכבד מאד את השאיפה להתייעלות, ואת הניהול הרזה, ויחד עם זאת הניהול צריך להיות אפקטיבי, להשיג תוצאות, וזה מבחן חשוב לא פחות מהקטנת עלויות.

שנת 2017 מסתיימת, ו-2018 בפתח. אני מבקש לברך את כולכם בשנה אזרחית טובה.             נמרוד זיו יו"ר הקיבוץ