דף מידע 3741

 מס' 3741. יום שישי, טו כסלו, 23.11.18 שבת שלום מזל טוב קולולולו! למלסה ואדם בנון, לרחל והרי ולכל המשפחה, להולדת הבן והנכד – רועי לשחר אברמסון ואסף אדלר, לחגית ושאול ולכל המשפחה, להולדת הבת והנכדה - עומר סיכום אסיפה: מאזן 2017 באסיפה שהתקיימה השבוע הוצגו הדוחות הכספיים המבוקרים של נען לשנת 2017 על ידי רו"ח אלי בירנבוים. קלפי לאישור תתקיים …

דף מידע 3740

מס' 3740, יום שישי, ח' כסלו 16.11.18 שבת שלום! אסיפה תתקיים ביום שני 19/11 בשעה 20:00. על סדר היום: הצגת הדוחות הכספיים של נען לשנת 2017 ואישור מאזן. בהשתתפות רו"ח אלי בירנבויים. אסיפה זו לא תשודר ולא יישלח חומר בנושא. קלפי בנושאים: 1. קבלה לחברות של המועמדים: דגן סדרינס, עומרי שאשא, שחר אמון 2. תוכנית אסטרטגית לפעילות העסקית – סעיפים …

דף מידע 3739

מס' 3739, יום שישי, א' כסלו 9.11.18  שבת שלום  סיכום אסיפה ולקראת קלפי באסיפה שהתקיימה השבוע אושרה העברת המועמדים לחברות לקלפי: שחר אמון (בן זוגה של ענת גרסטל) ,עמרי שאשא (בן זוגה של שקד קרן), דגן סדרינס (בן זוגה של עומר קרן). בנושא השני - תוכנית אסטרטגית לפעילות העסקית של נען - נערך דיון על הצעות חברים מול סעיפים שונים …

דף מידע 3738

מס' 3738. יום שישי, כד חשוון, 2.11.18 שבת שלום אסיפות תוכנית אסטרטגית: עדכון השבוע התקיימו 2 אסיפות בנושא התוכנית האסטרטגית לעסקי נען. באסיפה מס '2 (שנערכה ביום שני) הציג הדירקטוריון הכלכלי תמצית של התוכנית ומסמך ההחלטות הנגזרות ממנה. לאחר מכן הציגו חברים התייחסויות והצעות. הדיון המשיך באסיפה מס '3 (שנערכה ביום רביעי) וטרם הסתיים. אסיפה נוספת בנושא (מס '4) תתקיים …

דף מידע 3737

                                                                                                                    מס' 3737. יום שישי, יז חשוון,  26.10.18 …