טעימות לשבת – פרשת ויקהל

כניסת השבת: 17:18 יציאת השבת: 18:18 זמני התפילות: שישי: 17:30 שבת: 07:45 הפרשה בקצרה: פרשת "ויקהל" פותחת בציווי של ה' למשה להקהיל (לאסוף) את כל בני ישראל, ולצוות עליהם ציוויים שונים. הציווי הראשון בפרשה הוא על שמירת השבת. ה' אוסר גם במפורש להבעיר אש בשבת. בהמשך הפרשה ממשיך ה' ומצווה: על כל בני ישראל להרים תרומה לבניין המשכן. הם התבקשו …

טעימות לשבת – פרשת כי תשא

כניסת השבת: 17:13 יציאת השבת: 18:13 זמני התפילות: שישי: 17:15 שבת: 07:45 הפרשה בקצרה: בפרשה מתוארים עניינים שונים הקשורים במשכן: תרומה של מחצית השקל שעל כל אחד מישראל להרים, בניית כיור רחצה לכוהנים, השֶמֶן למשיחת כלי המשכן, ואזהרה על שמירת השבת. בינתיים, מחכים בני ישראל למשה שעלה להר סיני, ונוכחים לדעת שהוא לא שב. הם מבקשים מאהרון לבנות להם עֵגֶל …

טעימות לשבת – פרשת תצווה

כניסת השבת: 17:07 יציאת השבת: 18:08 זמני התפילות: שישי: 17:15 שבת: 07:45 הפרשה בקצרה: בפרשה זו נמשכות ההנחיות לגבי המשכן, התפקידים, והלבוש של אהרון ובניו הכוהנים, המְשַמְשים במשכן. על הכוהנים להדליק את נר התמיד בכל יום, באוהל מועד. כך גם מפורטים בגדי הכוהנים: אהרון הכהן הגדול ילבש אֵפוֹד ועליו החוֹשֶן. על החושן יש אבנים, ועליהן שמות שנים-עשר שבטי ישראל. עוד פרטֵי …

טעימות לשבת – פרשת תרומה

כניסת השבת:17:01 יציאת השבת: 18:02 זמני התפילות: שישי: 17:05 שבת: 07:45 הפרשה בקצרה: לאחר מתן תורה מצווה ה' לבנות את המשכן. משכן ארעי שיוכל להתנייד עם ישראל במסעותיהם במדבר. כל העם השתתף בתרומות המשכן - כסף וחומרים לבנייתו. עיקרו של המשכן הוא קודש הקודשים בו יעמוד ארון ולוחות הברית בתוכו. מעל הארון כרובים – שתי דמויות תינוק בעלי כנפים. בהיכל …

טעימות לשבת – פרשת משפטים

כניסת השבת: 16:55 יציאת השבת: 17:57 זמני התפילות: שישי: 17:00 שבת: 07:45 הפרשה בקצרה: בפרשתנו מצוות רבות מאוד, חלק גדול מהן קשורות בין אדם לחברו. התורה מאריכה בדיני עבד עברי ואמה עבריה. יהודי הנאלץ להימכר לעבד עובד עד שנת השמיטה בה משתחרר. אמה עבריה עובדת עד השמיטה או עד לבגרותה. לאחר מכן פירוט נרחב על דיני התשלומים של נזקים שאדם …