מכתב אהרל'ה לחברים – ינואר 2015

קיבוץ נען שבט תשע"ה, ינואר 2015 "תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך" מדרש אגדה שלום לחברות ולחברים, על סדר היום פרסמנו דו"ח עמידה ביעדים ובמטרות של השנה שחלפה - 2014 , ואת המטרות והיעדים של השנה שבפתח בחתך של מהלכים מרכזיים ולפי מגזרים; קהילה מש"א עסקים נדל"ן ותכנון. נפגשנו בשלש אספות להצגת תכנית …
1 3 4 5