מכתב אהרל'ה לחברים – אוגוסט 2015

קיבוץ נען אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ברגעי הדממה הגדולה, כשאנו מתבוננים בדברים, שאין הפה יכול לאמרם – אותה שעה בואו ונעמיק את הראיה הנתונה לנו. נסתכל בנו פנימה. נעלה חיינו כדרך שמעלים ד לי מן הבאר. (מרטין בובר) שלום לחברות ולחברים, על סדר היום חום יולי אוגוסט נתן את אותותיו בציבוריות הישראלית. בשנה שעברה התמודדנו עם טילים מן החוץ …

מכתב אהרל'ה לחברים – יוני 2015

קיבוץ נען תמוז תשע"ה, יוני 2015 'עורך עיתון הוא אדם שתפקידו להפריד בין הזבל לדברים החשובים, ולפרסם את הזבל' אלברט הובארד שלום לחברות ולחברים, על סדר היום איך מתמודדים עם שנאת חינם ולשון רעה שמתפרצת לה בקהילה שלך?! האם משתפים פעולה עם עיתונות צהובה ירודה שאוספת כביסה מלוכלכת בקיבוצים ברחבי הארץ ותולה אותה לעיני כל?! איך מחבקים חבר מנהל ענף …

מכתב אהרל'ה לחברים – מאי 2015

קיבוץ נען סיון תשע"ה, מאי 2015 ... אַחַר כָּךְ הִפְנָּה את פָּנָּיו אֵלָּי - בַפַעַם הָּאֲחְרונָּה כמו בַיום שבו מת בִזְרועותַיי, וְאָמַר: אנִי רוצֶה להוסִיף שְנַיִם לַעֲשֶרֶת הַדִבְרות: הדִבֵ ר הָּאַחַד עָּשָּר, "לא תִשְתָּנֶה" - וְהַדִבֵר הַשְנֵים עָּשָּר, "הִשְתָּנַה, - תִשְתַנֵה" (יהודה עמיחי) שלום לחברות ולחברים, על סדר היום תחום העסקים והמשק עובר ידיים ובימים אלו יזהר ועירית חופפים. משימה …

מכתב אהרל'ה לחברים -אפריל 2015

קיבוץ נען ניסן תשע"ה, אפריל 2015 פרופסור אסא כשר טבע את האימרה: "בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא מאושוויץ שלום לחברות ולחברים, על סדר היום השבוע שוב חזרנו למשרדי רשות מקרקעי ישראל עם התכניות של שכונת הכדורגל. האווירה ושיתוף הפעולה מרגיש לנו יוצא דופן ובשבועות הקרובים נקבל את האישור מהרשות לכל יחידות הדיור (76). לאחר אישור …

מכתב אהרל'ה לחברים – מרץ 2015

קיבוץ נען אדר תשע"ה, מרץ 2015 אני חושב שהבנתי למה רק האדם לבדו צוחק; הוא לבדו סובל כה עמוק שהוא היה חייב להמציא את הצחוק ניטשה שלום לחברות ולחברים, על סדר היום חיים דמיר יו"ר מנהלת השכונה ואופיר מנכ"ל תקומה שלחו אלינו השבוע תמונה ששווה אלף מילים. ארגזים מלאים ב"גרמושקות" מוגשים ל מנהלת התחום ברשות מקרקעי ישראל אשר צריכה לחתום …