משולחן מנהלת העסקים – איגרת מס' 1

9.9.2015 לחברי נען שלום, מטרת האיגרת הזו, הראשונה בסדרה, לשתף אתכם בנעשה בפן המשקי של נען, להאיר זרקור על חלק מהנושאים שעל סדר היום המשקי; חלקם בחשיבה או בפיתוח, חלקם בביצוע וחלקם דורשים מעורבות של ציבור נען או ועדות שונות על מנת לקדמם. 1. חלוקת סמכויות בתוך צוות הניהול. ארגון מחדש של תחומי האחריות והענפים במטרה ליצור במשך הזמן תבנית ארגונית מעודכנת עם …