משולחן מנהלת העסקים – תכנית משק 2016, אשכול חצר

תכנית משק 2016 באסיפה שהתקיימה השבוע התקיים דיון נוסף בתכנית המשק ובהצעות החברים השונות והוחלט להעביר את תכנית משק 2016  לאישור בקלפי. קלפי ממוחשבת בנושא פתוחה להצבעה עד יום ראשון 6/3 בשעה 23:59. שנת 2016 מציבה אותנו בפני אתגר לא פשוט. שנה שבה צרכי הקהילה הגדולים אינם מכוסים מתוך מקורותיה השוטפים ומתוך רווחי המגזר העסקי מהשנה שחלפה (2015). זאת כתוצאה מהצטברות אירועים בלתי …

משולחן מנהלת העסקים – פרוטוקול דיון 11.1.16 ועדכון לגבי חדר הכושר והמכבסה

ישיבת הנהלה כלכלית מיום 11.1.16 לפרסום באתר נען באינטרנט  נוכחים:  עירית שיפריס – יו"ר, אהר'לה פוקס, רותי גלילי, ענב סוקלסקי, דומיניק שניידר, ענבר לוי, אליהו רם, איתי אנוך, צידקי גמליאלי. חסרים:  שי אגמון, אלון טיש, יונתן גרין. נתא"מ – הצגת הענף – ע"י יעקב שרון הוצגו סיכום 2015 ותכנית 2016. יועברו לכלל הציבור במסגרת תכנית המשק 2016. הצוות:  18 שכירים; …

משולחן מנהלת העסקים – איגרת מס' 2

עדכונים לגבי חיובי חשמל ופרויקט הפרטת אנרגיה: 1. מחיר החשמל לחבר: החל מ- 1 לינואר 2016 החברים יחויבו בחשבון החשמל בדמי חיבור קבועים לרשת החשמל, בעלות של 16.26 ₪ בחודש. זאת בנוסף לחיוב המתבצע עבור מרכיב צריכת החשמל. חברת חשמל נען מחויבת לגבות דמי חיבור קבועים מהמשתמשים בהתאם לאמות המידה של רשות החשמל. התשלום לחברת החשמל הוא בנוסף ובנפרד מתשלום …

משולחן מנהלת העסקים – פרוטוקולים ועדכון לגבי הדיר

'הדיר': פעילות מועדון הדיר הוקפאה ביוני האחרון כתוצאה מהצטרפות נסיבות שהביאה את צוות הניהול ואת מנהלי הדיר בעבר ובהווה להבנה שצריך לשנות את אופי הפעילות במקום. צוות המשימה שהתגייס לנושא בחן חלופות עסקיות שונות, וגם פנה לציבור לקבל הצעות. הצוות הביא חלופות מעניינות ומגוונות להפעלת הדיר בתחומי הפנאי והאירועים, והן נדונו השבוע. בהזדמנות זו ברצוני להודות לצוות יובל טל מנהל הדיר היוצא, …

משולחן מנהלת העסקים – מכתב למנהלי עסקים -ת"ע 2016

אוקטובר 2015 לכבוד מנהלות ומנהלי הענפים שלום רב, הנידון: תוכנית המשק לשנת 2016 תוכנית המשק לשנת 2016 יוצאת לדרך. זה הזמן להתחיל לאסוף מידע על השקעות מבוקשות, לחשוב על יעדים לשנה הבאה, להסתכל על נתוני הביצוע שלכם עד כה ולהפיק תובנות. ב- 17.11.15 תקבלו מהמדור הכלכלי דוח מספרי של תכנית 2015, ביצוע של חודשים 1-9 2015. המשימה שלכם תהיה …