בלוג מנהלת העסקים

מחירונים וטפסי הזמנת עבודה – אשכול ענפי חצר

הסבר: אשכול ענפי החצר נמצא בתהליך של איגום משאבים לטובת חסכון ויעילות. התחומים המקצועיים השונים אוגדו לאשכול וכפופים למנהל האשכול. סנכרון הפעילות בין התחומים המקצועיים, תכנון ומעקב התקציב, הטיפול ברכש ובחיובי החברים, הטיפול בקריאות השירות- ירוכזו בהדרגתיות ברמת האשכול ויפנו את מרכזי התחומים לפעילות מקצועית כל אחד בתחומו.
הזמנת עבודה/שירות

  • פניות לקבלת שירות תתקבלנה במהלך שעות הפעילות באמצעות הטלפון, במיילים ודרך האינטרנט.
  • במקרי חירום מחוץ לשעות הפעילות יינתן מענה ע"י כוננים בהתאם לתחום הפעילות (פירוט בהמשך).
  • ככלל, עבודות בבתי חברים יבוצעו בתיאום מראש ורק עם נוכחות החבר בדירה.
  • עבודות על חשבון המזמין (חבר או ענף) תבוצענה רק בכפוף להזמנת עבודה חתומה ממזמין השרות/העבודה.
    להלן קישורים לטפסי ההזמנה והמחירונים
קובץקישור
מידעון אשכול ענפי חצר לשנת 2016מידעון אשכול ענפי חצר
טופס הזמנת עבודה מורכבת פרטיתטופס הזמנת עבודה פרטית
טופס הזמנת עבודה ומחירון ענפי חצרטופס הזמנה
טופס הזמנת עבודה ומחירון -חשמליהטופס הזמנה
טופס הזמנת עבודה + מחירון – נגריה ואינסטלציהטופס הזמנה
טופס הזמנת עבודה- מוסדותטופס הזמנה