צוות מינוי ומכרזים

מכרז לבחירת 4 חברים למינהלת הדיור

מכרז לבחירת 4 נציגי ציבור למינהלת דיור

(בהתאם להחלטת קלפי מיום 2015.12.7)

מינהלת דיור, עליה החליט הציבור בקלפי, תהווה גוף מקצועי שיאגד בתוכו את כל נושאי הדיור בנען, תעסוק ביצירת תכנית כוללת ומקיפה לטווח ארוך,
תטפל בהאחדת התקנונים והתאמתם לכלל תקנון אחד, תהווה כתובת לחברים בסוגיות הדיור השונות ובמציאת פתרונות לדיור חברים ואיכלוס הדירות בשקיפות מלאה. מינהלת הדיור תנוהל ע"י יו"ר שייבחר במכרז נפרד.

הגדרת התפקיד:

נציגי הציבור יפעלו לצד בעלי התפקידים במינהלת, ויסייעו ככל הניתן בטיפול בפעילות המינהלת, ובהתאם להחלטות יו"ר המינהלת.

דרישות התפקיד:

 ידע והבנה בתחום הנדל"ן למגורים – יתרון

 יכולת הבנה של תהליכים חברתיים

 מעורבות בחיי הקהילה בנען

 חשיבה יצירתית ועצמאית

 יכולת עבודה בצוות

 זמינות ואחריות למחויבות לאורך זמן

אורך כהונה: 4 שנים

הגשת מועמדות: יש להגיש קו"ח בכתב באמצעות דוא"ל : il.org.naan@michraz או לתיבת המכרזים במשרד מש"א, עד ליום 8.4.2016

לפרטים נוספים: ניתן לפנות למרכז המכרז, חיים ירקוני – 6121511 -052

או למנהלת מש"א, יפעת – 4997938- 054