צוות מינוי ומכרזים

מכרז למרכז/ת ולשני חברים לצוות קרן ערבות הדדית

מטרת הקרן: לסייע לחברים בהלוואות ובמענקים.
1 . הגדרת התפקיד:
הוועדה אחראית למתן סיוע כספי לחבר לפי שיקול דעתה, בהתחשב בשיקולים המפורטים
בתקנון הקרן וכן להתנהלות הפיננסית של הקרן.
2 . דרישות התפקיד:
• השתתפות בישיבות, בפגישות עם חברים וקבלת החלטות לפי הצורך.
• ניהול הקרן מכספי הקהילה בהתאם לתקנון, כפי שנקבע בחוברת "אורחות החיים בנען".
• לשמש כתובת לפניות חברים לבקשת עזרה מהקרן ומתן תשובות בהתאם.
3 .כישורים נדרשים:
• למרכז/יו"ר הוועדה רקע כלכלי –
• יחסי אנוש טובים
• יכולת הקשבה ואמפתיה
• דיסקרטיות
4 . אורך כהונה – 4 שנים.
יש לשלוח קו"ח למייל ועדת מינויים ומכרזים michraz@naan.org.il ,
או בתיבת המכרזים במש"א עד 15/3/2018
לפרטים נוספים ניתן לפנות לשרון אולמן, מנהלת קהילה, או לדורית שכטר יו"ר צוות מינוי
ומכרזים בטלפון 052-2317980
פורסם: 1.3.2018