צוות מינוי ומכרזים

מכרז לחבר (נציג ציבור) לוועדת ביקורת

רקע:
וועדת הביקורת הינה גוף נבחר המהווה זרוע של האסיפה הכללית. תפקידה לנהל ולנווט את נושא הביקורת הפנימית בנען.
הוועדה מונה ארבעה חברים ויו"ר. בחודש דצמבר 2017 הסתיימה תקופת כהונתה של חברת הוועדה, רעות גולדשטיין.
מכרז זה קורא לחברים נוספים להגיש מועמדותם ולהצטרף לוועדה.

הגדרות כלליות:
• חברי ועדת ביקורת לא יהיו קרובי משפחה מדרגה ראשונה של בעלי התפקידים בצוות הניהול, זאת על פי הנחיות רשם האגודות השיתופיות ומבקר התק"צ.
• חברי הוועדה לא יכהנו בתפקיד ציבורי ו/או בוועדה פעילה בנען בזמן תקופת כהונתם כחברים בוועדת ביקורת.
• הוועדה נפגשת בתדירות של שש עד שמונה פגישות בשנה.
הגדרת התפקיד לחברי צוות הוועדה:
שותפות בהכנת תוכנית ביקורת רב שנתית ושנתית, תיאום הביקורת עם מבקר הפנים והמבוקרים, אישור דו"ח הביקורת, פרסומו ומעקב ביצוע.

כישורים נדרשים:
• יכולת מיקוד וקבלת החלטות אובייקטיבית.
• יכולת בחינה מעמיקה וירידה לפרטים.
• יושרה, אמינות ודיסקרטיות.
• יכולת ארגון ותאום.
• היכרות עם נהלים, בקרה וכללי מנהל תקין – יתרון.

אורך כהונה: 4 שנים.

הגשת מועמדות: קורות חיים יש להגיש בכתב לתיבת המכרזים במשרדי מש"א או לכתובת המייל michraznaan@gmail.com .

תאריך פרסום המכרז: 1.6.2018

מועד אחרון להגשת מועמדות: 23.6.2018

בירורים נוספים ניתן לפנות אל דורית שגב-שכטר: 052-2317980, ואל אבי אילן: 052-22334679

בהצלחה, צוות מינוי ומכרזים