צוות מינוי ומכרזים

מכרז לדירקטורים נציגי ציבור בדירקטוריון הכלכלי של נען

25.12.17

רקע:
בהמשך להחלטת נען בקלפי בנוב' 16 להקים דירקטוריון כלכלי, להלן מכרז לתפקיד חברי דירקטוריון נציגי ציבור.
ייעוד הדירקטוריון: הדירקטוריון הכלכלי אחראי לכלל הפעילות הכלכלית והעסקית של קיבוץ נען ומפקח על פעילות מגזר העסקים .
הרכב הדירקטוריון:
• יו"ר כלכלי בעלי תפקיד- יו"ר קיבוץ, מנהל/ת עסקים
• גזבר/ית ומנהל/ת כספים- ללא זכות הצבעה
• 3-4 נציגי ציבור חברי נען
• דירקטורים חיצוניים- בין אחד לשלושה
• הדירקטוריון יכלול מקסימום 11 חברים בעלי זכות הצבעה ויהיה בו רוב לחברי נען
• הדירקטוריון הכלכלי כפוף לאסיפת נען

1. תחומי העיסוק של הדירקטוריון הכלכלי:

• גיבוש אסטרטגיה עסקית למגזר העסקים
• גיבוש המלצה לרווח הראוי להעברה לקהילה
• גיבוש ואישור תקציב שנתי של מגזר העסקים ,תכניות עבודה שנתיות של הענפים והפעילויות במגזר העסקים ,לרבות תקציבי השקעות. דיווח לאסיפה.
• דיווח לאסיפה לפחות פעמיים בשנה על ביצועי המגזר העסקי.
• מעקב ובקרה על פעילות הענפים והחברות העסקיות שפועלים במסגרת מגזר העסקים.
2. תפקידי הדירקטור:

2.1. אחריות נושא משרה.
2.2. שותף באחריות הדירקטוריון להחלטות הנוגעות לפעילות במגזר העסקי בנען.
2.3. שותפות להובלת תהליכים עסקיים בקיבוץ, לרבות העברתם באספת החברים.
2.4. שותפות בהכנת תכנית עסקית אסטרטגית והבאתה לאישור האסיפה.
2.5. שותפות בבקרה על יישום האסטרטגיה העסקית והחלטות הדירקטוריון.
2.6. מחויבות להחלטות הדירקטוריון.
2.7. השתתפות פעילה בישיבות הדירקטוריון הכלכלי ובצוותי משנה, בתדירות של כאחת לחודש ובאספות הקיבוץ העוסקות בנושאים עסקיים וכלכליים.

3. כישורים נדרשים:

3.1. השכלה נדרשת ו/או ניסיון משמעותי בתחום הכלכלי/עסקי/פיננסי/משפטי.
3.2. יכולת ניתוח עסקי, ראייה אסטרטגית ומערכתית.
3.3. יכולת תרומה ומחויבות לאורך זמן.
3.4. יכולת הבנה וניתוח של דוחות כספיים.
3.5. ניסיון בחברות בדירקטוריון- יתרון.
3.6. חבר/ת קיבוץ נען.

4. אורך כהונה – 4 שנים.

5. הגשת מועמדות ובחירה:
יש להגיש קורות חיים בכתב עד 11.1.18 לתיבת המכרזים במשרד מש"א או במייל
.michraz@naan.org.il

הרכב צוות המכרז:
דורית (שגב) שכטר- מרכזת המכרז ,מיטל מרקס, דורית אפרתי קוטלי, רן פרידברג ,מנהל/ת מש"א, אילן פלטו (יו"ר דירקטוריון כלכלי) עירית שיפריס (מנהלת עסקים).

לפרטים נוספים על המכרז ניתן לפנות לדורית שכטר- 2317980- 052 או לעירית- 8301420- 052.

בהצלחה,
צוות מינוי ומכרזים

פורסם :28.12.2017