צוות מינוי ומכרזים

מכרז לבחירת 3 נציגי ציבור למנהלת הדיור

לאור משימותיה המורכבות של מנהלת הדיור והאחריות הכבדה המוטלת עליה בניסיון לקדם את שיוך
הבתים ופתרונות הדיור לחברים, מבקשת ה מנהלת להרחיב את שורותיה ולצרף אליה שלושה נציגי ציבור
נוספים.
ב מנהלת מכהנים כיום: ברק ניר – יו"ר. עודד רובין – מנכ"ל. אורית ארליך, יגאל זליגמן ואורלי לוי – נציגי
ציבור.
להלן המכרז:
1 . כללי:
בתום שנת עבודתה הראשונה של מנהלת הדיור, נלמדו על ידה כל החלטות העבר של נען הקשורות לשיוך
בתים, בניה ודיור, ונפרשה בפניה תמונת המצב התכנונית והפיזית של הקיבוץ. ה מנהלת גיבשה את תכנית
עבודתה לשנים הקרובות ועיצבה מבנה ארגוני ההולם לגודל המשימות שבפניה. בכוונתה להתחיל בשנת 2018
לקדם את יישום שיוך הבתים לחברים ואת תכנון הבניה למגורים, בכל שטחי הקבוץ המאושרים לכך. במהלך
השנים 2019-2020 תמשיך ה מנהלת את יישום שיוך הבתים לחברים ובמקביל תבצע עבודות פיתוח ותשתית
ואח"כ בניית בתים בפועל, בשטחי הקבוץ המאושרים לכך.
2 . הגדרת תפקיד:
נציגי הציבור פועלים לצד בעלי התפקידים ב מנהלת, מסייעים ככל הניתן בטיפול בפעילויות המנהלת, בהתאם
להחלטות ה מנהלת.
. דרישות התפקיד:
• ידע והבנה בתחום שיוך בתים ובנייה למגורים בקיבוצים – יתרון
• יכולת הבנה של תהליכים חברתיים
• מעורבות בחיי הקהילה בנען
• היכרות עם החלטות נען הרלבנטיות
• חשיבה יצירתית ועצמאית
• יכולת עבודה בצוות
• זמינות ואחריות למחויבות לאורך זמן
4 . אורך כהונה: 4 שנים
5 . בחירה: באמצעות קלפי נען
6 . מועד פרסום המכרז: 22.2.2018.
7.  מועד אחרון להגשת מועמדות: 17.3.2018
8 . הגשת מועמדות: קורות חיים יש לשלוח במייל לכתובת michraz@naan.org.il או להניח בתיבת
המכרזים במשרדי מש"א.
9 . לשאלות והבהרות: דורית שגב שכטר (מרכזת המכרז) 2317980- 052 , עודד רובין (מנכ"ל מנהלת הדיור)
6121600- 052 , ברק ניר (יו"ר מנהלת הדיור והשיוך) 5386090 -050