דף מידע 3996 3.11.23

שבת שלום

מזל טוב ואושר גדול!
לאסנת ועדי ירקוני, לטובה וחיים ולכל המשפחה, להולדת הבן והנכד – ענבר

חבילה עוברת: הדואר עובר דירה
שינויים וארגון מחדש: החל מיום ראשון הדואר מתאחד עם חדר העיתונים וחלוקת הדואר, הצמוד לתאי הדואר מתחת לחדר האוכל.
התיבה האדומה למכתבים יוצאים עוברת גם היא ותמוקם ליד.הדואר ימשיך להגיע לנען פעמיים בשבוע ויחולק לתאים. חבילות ומכתבים רשומים ימתינו לאיסוף בחדר החלוקה החדש.
רחלי ביבי מחליפה את עטרה מסעוד מהשבוע הקרוב ותהיה אחראית על חלוקת הדואר ועל מסירת חבילות ומכתבים .
שעות הפתיחה יישארו כרגע כפי שהן: שלישי ,14:00-12:00 חמישי 18:00-16:00
תודה לעטרה על השירות המקצועי, האדיב והנפלא!
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרחלי ביבי.
ברכת דרך צלחה

לליהיא סיני , שהתגייסה השבוע – מאחלים לך שירות משמעותי, תורם ומעצים!

שימוש בדירות אגודה: עדכון לדיירים
חברים שהוקצתה לשימושם דירת אגודה בנען וחושבים להציע את דירתם למפונים מרחבי הארץ – חייבים לתאם זאת מול עודד רובין ורעיה בן אברהם.

הנחיות לבניית ממ”ד: עיקרי התקנות
לאור המצב הביטחוני, פורסמו ב תאריך 26.10.2023 תקנו ת שעה לעניין בניית ממ”ד למגורים בבית צמוד קרקע ובבניין מגורים עד שתי קומות, בפטור מהיתר.
להלן עיקרי התקנות:
.1 תכנון הממ”ד לפי תקנות אלו דורש את אישור פיקוד העורף, ולא נדרש היתר מהוועדה המקומית.
.2 הפטור הוא רק לממ”ד לבתי מגורים צמודי קרקע או בנייני מגורים בעלי שתי קומות.
.3 התקנה לא חלה על מבנים חקלאיים, פל”ח וכל מבנה שאינו בית מגורים.
.4 התקנה מדברת על הקמה של ממ”ד בלבד, ללא כל תוספת אחרת בבית.
.5 תוספת הממ”ד אפשרית רק לבתי מגורים אשר קיים בעבורם היתר בנייה כדין )במידה וישנן חריגות בניה ללא היתר אין מניעה להתקדם עם מהלך זה(
.6 מידות הממ”ד בפטור מהיתר הוא 9 מ”ר נטו )שטח רצפה( לכל היותר )מעבר לכך נדרש היתר בנייה(.
.7 הממ”ד יהיה צמוד לבית והגישה אליו צריכה להיות מהבית בצורה ישירה )ניתן לבנות מבואה בשטח של 1*1 מ’ בלבד(
.8 הממ”ד יהיה בתחום קווי בניין של המגרש בלבד .
.9 מגיש הבקשה לפיקוד העורף יכול להיות רק בעל הזכות בקרקע, כלומר: קיבוץ נען.
.10 התקנה תקפה לשנה.
.11 פיקוד העורף נדרש לאשר/לדחות את הבקשה תוך 14 ימים.
.12 בתוך 45 יום מסיום הבנייה יש להגיש לוועדה המקומית ולפיקוד העורף מסמכים הנוגעים לביצוע העבודות.

לצורך בניית ממ”ד בהליך זה יש לבצע את הפעולות הבאות:
.1 להחליט היכן תרצו למקם ממ”ד בביתכם )מוזמנים לפנות למנהלת התכנון כדי להתייעץ(.
.2 להתקשר עם עורך בקשה )אדריכל/מהנדס בניין/הנדסאי אדריכלות/הנדסאי בניין( אשר יערכו את
הבקשה ויגישו אותה לפיקוד העורף לאישור.
להתקשר עם מהנדס בניין )לא הנדסאי( שיאשר את התכנון. בהתאם, מומלץ להתקשר עם מהנדס בניין בלבד.
.3 לקבל ממנהלת התכנון קווי בניין וקווי מגרש מעודכנים .
.4 להמציא את היתר הבניה של הבית, במידה ואין ברשותכם את ההיתר מוזמנים לפנות למנהלת התכנון.
.5 לבצע מדידה של השטח )במידה ויש ברשותכם מדידה מחמש השנים האחרונות ולא חל כל שינוי בשטח היא יכולה אולי לספק(. להזמנת מדידה יש לפנות למנהלת התכנון.
.6 לפנות למנהלת התכנון לקבלת מפת תשתיות קיימות וכן לבצע סיור עם אנשי התשתיות )כדי לבדוק האם נדרשת הסטת תשתית מסוימת ומה עלות הסטתה(
.7 להציג למנהלת התכנון את הבקשה לבקרה ולחתימת הקיבוץ כמבקש הבקשה.
במקביל, המועצה הארצית לתכנון ובנייה, דנה וקיבלה ב17.10.23- החלטה על קידום תו כנית להאצת בניית ממ”דים בל הארץ, לבתי קרקע ולמבנים עד שתי קומות. התו כנית טרם אושרה. לאחר שתאושר יפורסם מידע בנושא )התו כנית תכלול הקלות ביחס לתקנה שפורסמה ב- 26.10.23(.
במהלך שבוע הבא תתקיים הסברה והדרכה בשיתוף עם הוועדה המקומית. פרטים על יום ושעה יפורסמו בהמשך.
כרגע קיבלנו הצעות מחיר משני מהנדסי בניין לליווי התהליך. מי שמעוניין לקבל את ההצעות ולהתקשר עימם מוזמן לפנות לאורלי מנהלת התכנון.
טל ישראלי, רעיה בן אברהם ואורלי גרני

כניסת חברים
דילוג לתוכן