דף מידע 3971 5.5.23

שבת שלום
קולולולו מזל טוב!

לבר מניס ולבן זוגה אבנר גפן – לנישואיהם,
לרותי ולכל המשפחה – ברכות חמות


לשיר ותומר וייס-מולכו, לגלי ורוני ולכל המשפחה –
להולדת הבת והנכדה – כרמל

 

קלפי: השכרת שטחים באזור התעשייה
בהמשך לאספה שהתקיימה השבוע (3.5) בנושא הסכם השכרת שטחים באזור התעשייה לחברת אלקטרה, מועבר הנושא לאישור בקלפי.
קלפי תתקיים מיום ראשון 7.5 בשעה 10:00 עד יום שלישי 9.5 בשעה 12:00.

העסקה נבחנה במשך זמן רב ואף שונתה בהתאם להתייחסויות הדירקטוריון הכלכלי וועד ההנהלה. העסקה שגובשה עם אלקטרה תגדיל את ההכנסות מהשכרות בשטחי הקיבוץ ותשאיר עתודות קרקע לעסקאות נוספות. בעת הזו העסקה טובה והכרחית לנען.
הנהלת נען מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לסייע לעובדי המפעל במציאת אלטרנטיבות תעסוקה. חברי ההנהלות – הדירקטוריון הכלכלי וועד הנהלה, וצוות הניהול

 

מינוי ומכרזים: ניהול קהילה ונציגי ציבור להנהלת קרן מילואים
אתמול פורסמו במקומי מכרז לבחירת שני נציגי ציבור להנהלת קרן מילואים, וקול קורא לניהול הקהילה.

נציגי ציבור בהנהלת “קרן מילואים”
אגודה לנאמנות כספי חברים בקיבוץ נען. קרן מילואים היא קרן כספית האחראית לניהולן של קרנות ייעודיות. כספי הקרן מנוהלים בחשבון נפרד מזה של הקיבוץ. מטרת הקרן: שימור מקורות כלכליים לשם הבטחת הביטחון הסוציאלי של החברים ובניהם, קיום זכאות מלגות ללימודים ובהתאם להוראות תקנון הקרן.

הרכב הנהלת הקרן: יו”ר הקיבוץ, גזבר (מתוקף תפקידם) ושלושה חברים נציגי ציבור, שאינם מכהנים בגוף המבקר על הקרן (חברים בוועדת ביקורת). יו”ר הנהלת הקרן יהיה אחד משלושת נציגי הציבור וימונה על ידם. (סגירת המכרז: 31.5.2023).

קול קורא לתפקיד ניהול קהילה
בתום הקדנציה הראשונה של רעיה בן אברהם, על פי נוהל מינוי בעלי תפקידים בנען, פורסם קול קורא לתפקיד ניהול הקהילה.
רעיה הביעה את רצונה להמשיך בתפקידה לקדנציה נוספת ומגישה את מועמדותה.

בנוהל מינוי בעלי תפקידים שייך תפקיד מנהל/ת קהילה לקבוצה מספר 1, שאליה משויכים גם תפקידי יו”ר הקיבוץ והמנהל העסקי – תפקידים ציבוריים הקובעים מדיניות, לרבות המחויבים על פי הרגולטור, וניהול בכיר.
תהליך האיתור, המיון וההמלצה מבוצע על ידי צוות איתור ציבורי המורכב מנציגי ציבור שנבחרו בקלפי ומבעלי תפקידים. הבחירה נעשית בידי האספה והקלפי.
על פי הנוהל מביא צוות האיתור בפני ועד ההנהלה ולאחר מכן בפני האספה את המועמד המתאים ביותר. (סגירת קול קורא ניהול קהילה: 18.5.2023)

• להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים למייל michraz@naan.co.il
• בשאלות ניתן לפנות לדורית שגב-שכטר – מנהלת מש”א 052-2317980.
בהצלחה! צוות מינוי ומכרזים


הלו אמא: הרשמה לתינוקייה
הורים לתינוקות שנולדו בשנת 2023 והורים שבדרך –
אם אתם בעניין וטרם נרשמתם לתינוקייה לשנת הלימודים הבאה – החל מספטמבר 2023 – זה הזמן! ההרשמה מחייבת לטובת שמירת מקום.
מוזמנים ליצור קשר ולשמוע פרטים נוספים.
אורלי רולניק – הגיל הרך

כניסת חברים
דילוג לתוכן