בלוג מנהלת הקהילה

מכתב לחברים – ינואר 2018

ינואר 2018

לחברים שלום,

מספר עדכונים הנוגעים לתהליכים מרכזיים המתרחשים במגזר הקהילה בימים אלה.

צוות הניהול הגדיר מחדש את תחומי האחריות בניהול השוטף בין מגזר הקהילה לעסקים. במסגרת זו הועברו לאחריותי ענפי השמירה והבטיחות, בריכת השחייה – בכפיפות לאשכול "תרבות ספורט ופנאי" בניהולה של רעיה, ותיק הקליטה .
החל מינואר 2018 עוברים כעת לאחריותי גם – אשכול התשתיות והבינוי ,תכנון הישוב ובכלל זה משרד התכנון, ועדת ישוב, ותחום ההשכרות הפנימיות (השימושים וההשכרות של מבני הקהילה) .
באופן זה ירוכזו אצלי הנושאים הרלבנטיים להתנהלות הקהילה אשר מתוקצבים בקהילה ו/או הכנסותיהם מועברות ישירות לתקציב הקהילה.

בהחלטה משותפת עם מינהלת הדיור יחל לעבוד 'צוות משנה לתכנון הדיור', אשר יקשר בין תכנון למגורים
(שבאחריות מינהלת הדיור) לתכנון במרחב הציבורי (שבאחריות ועדת ישוב). בצוות זה יעבדו ביחד יו"ר ומנכ"ל מינהלת הדיור, מנהלת קהילה ונציג מוועדת ישוב, ויו"ר הקיבוץ לפי הצורך. הצוות הוא גוף מקשר שמטרתו לתאם ולטפל בתשומת לב בכל הממשקים הקיימים בין תכנון שכונות ובתי מגורים לבין המרחב הציבורי, במטרה למקסם פתרונות דיור לצד שימור האופי והצביון הקהילתי בהיבטים תכנוניים וחברתיים.
בשבועות הקרובים תכונס ועדת ישוב ויחד נגדיר מחדש את המנדט שלה והתכנים שבהם תעסוק .
אני מאמינה שעם הידע וההיכרות שלי את התחום אביא תרומה משמעותית לפעילות התכנון בנען.

הנהלת הקהילה עוסקת באינטנסיביות במספר נושאים מהותיים לנען המיועדים להגיע לדיון ציבורי; קליטה – המשך למידת הנתונים, גיבוש הצעות מותאמות לעת הזו והכנת הדיון .
קליטת בני זוג של חברים וחברות נען – הנהלת הקהילה מינתה צוות מטעמה הכולל נציגים מתוך הנהלת הקהילה ונציגי צוות היגוי, הפועל בעקבות שיח "נניע נשפיע". המטרה היא לנהל את התהליך ביעילות ובאפקטיביות וליצוק משמעות ותוכן לשנת המועמדות לשם העמקת ההיכרות והקשר עם מורשת המקום ואורחות החיים .
נדונו נושאים המשפיעים על תקציבי ועלויות הקהילה. החלטות חדשות שמתקבלות מתפרסמות בדף המידע עם מתן אפשרות להגיב ולהתייחס. לאחרונה פורסמו החלטות בנוגע לחדר הכושר ולמכבסה. החל דיון בנושא הבריכה. לאור השינויים בעלויות הקהילה עלה גם נושא תשלומי ברי הרשות לסדר היום, והחלטות בנושא יפורסמו בהקדם.
אלה ועוד, משפיעים על התקציב ותוצאותיו בסוף השנה. במסגרת ההתייעלות והפחתת העלויות קיימת הקפדה יתרה בתכנון הפעילות כך שתעמוד ביעדים ובמסגרת התקציבית ולא תסתיים כגרעונית בסוף השנה.
גם השנה הוצב יעד לכל ענף להתייעלות נוספת. בשנת 2017 הוכיחו המנהלים יכולת לעשות זאת במקצועיות ובאחריות, ועל כך יש לפרגן להם מאוד.

במערכות החינוך ובמיוחד בגיל הרך מתמודד הצוות עם השלכות האתגרים הכלכליים המהותיים שעמדו לפתחה של המערכת השנה, אשר דורשים תשומות ומשאבים רבים והטמעת השינויים הרבים שבוצעו במספר תחומים במקביל ובזמן קצר. חשובה מכל היא שמירה על איכות החינוך המוענק לילדינו, והצוות עושה עבודה נהדרת בנסיבות המורכבות שנוצרו. אנו בפתחו של דיון ושיח רחב וחשוב בנושא .

באשכול הסיעוד הבריאות והרווחה ערכנו השבוע היכרות עם רקפת בנדה מנהלת הסיעוד החדשה אשר תנהל גם את האשכול. הניסיון והמקצועיות שהיא מביאה עמה כבר נותנים אותות ראשונים ואופטימיות לקראת התהליכים הצפויים בתחומים אלה בשנים הקרובות. אנו גם מברכים על חזרתן של לימור אלי יהודאי והדס עדי – אחות אחראית המרפאה, מחופשות הלידה, עם כוחות ואנרגיות מחודשים .

אנו בעיצומה של הכנת תקציב הקהילה אשר יוצג החודש להנהלות לקראת האסיפות שתתקיימנה בקרוב.

שתהיה שנה אזרחית טובה ומוצלחת לכולם. שרון אולמן – מנהלת קהילה