בלוג מנהלת הקהילה

משולחן מנהלת הקהילה

ביטוח סיעודי לחברי נען – כידוע בינואר 2018 הופסק הביטוח הסיעודי הקבוצתי מטעם המדינה, בו היו מבוטחים חברי נען. אנו עוסקים בדיונים דחופים במטרה לגבש פתרונות להסדרים טובים ונכונים לנען. ההחלטה תתקבל עד סוף החודש – "חלון הזמן" שבו עדיין ניתן להתקבל לביטוח הסיעודי במסגרת קופות החולים ללא חיתום. אנו ממליצים לחברים להמתין ולא לבצע עדיין ביטוח דרך קופות החולים. נעדכן בקרוב.

מכבסה – החל מ 1.2.18 מופעלת המכבסה כ"יזמות עצמאית פנימית" על ידי אמיר שרון. שינויים פנימיים יתבצעו בתוך שטח המכבסה לצורך הקטנת עלויות התפעול וליצירת חללים הנדרשים לצרכים נוספים בקהילה הנבחנים בימים אלה.
מייבש הכביסה המוצב בחוץ יבוטל, וניתן יהיה לקבל את השירות במסגרת היזמות. בקרוב יפורסמו כלל שירותי הכביסה שניתן יהיה לקבל במסגרת היזמות. המכבסה ממשיכה לפעול כרגיל.
צוות העובדים: שלומית ודבורל'ה ימשיכו עבודתן במתכונת החדשה. ייפי בן אברהם מסיים עבודתו.
זו הזדמנות להוקיר ולהודות שוב לצוות על התמדתם ומסירותם במשך שנים רבות, עם אהבה למקום ולמתן השירות לחברים על הצד הטוב ביותר.
לייפי, על שהיית הציר העיקרי עליו נשען הענף בשנים האחרונות ועשית זאת באהבה ועבודה קשה – תודה!

שימושים בנכסי קהילה והשכרות פנימיות – בחודשים האחרונים השתלבה רומי בר לב-עוז בפרויקטים לצורך טיפול, שיפור והסדרת נושאים בתחום ההשכרות עם חיים דמיר.
על רקע ההפרדה שהתבצעה בין השכרות בקהילה והשכרות עסקיות, החל מ 1.2.2018 מחליפה רומי את חיים דמיר בתפעול השכרות הפנים. החל ממועד זה רומי היא הכתובת לחברים ולשוכרים. לחיים, תודה והערכה על עשייתך ותמיכתך בכל הנדרש לטיפול בנושא עד כה.