בלוג מנהלת הקהילה

משולחן מנהלת הקהילה 9.2.2018

משולחן מנהלת הקהילה
ביטוח סיעודי – מתווה עקרוני כמענה לחברי נען: ביום 31.12.2017, פסק כידוע לפעול במדינת ישראל הביטוח הסיעודי הקבוצתי, במסגרתו היו מבוטחים חברי נען. מבוטחים אשר החלו לקבל קצבה חודשית מהביטוח הקבוצתי, ממשיכים וימשיכו לקבל את הקצבה על פי הכללים החלים על הקבוצה. על פי תנאי הפוליסה, רק עד סוף פברואר ניתן להתקבל לביטוח פרטי במנורה ללא חיתום (בדיקות רפואיות בגינן נקבעת הזכאות להתקבל לביטוח). לכן נוצרה דחיפות לגבש מענה מיטבי עבור חברי נען. הנהלת הקהילה קיימה השבוע דיון דחוף בו נדון ואושר מתווה עקרוני:
308 חברים (מספר עדכני) מבוטחים במסגרת ה'קרן להבטחת סיעוד ודיור מוגן' שהוקמה בשנת 2008 עבור קבוצה 'סגורה' של נהנים (בני הדור השני של הקיבוץ). מראשית 2018 ניתן להפעיל אותה, לכן קבוצה זו מובטחת בעת הצורך בהשלמת מימון צרכי סיעוד של מי מהנהנים בה.
עבור בני ה-60 ומטה שאינם ברשימת נהני הקרן הנ"ל:
א. כל החברים שהיו בני 50 ביום 1.1.2018 ואינם נהנים בקרן הסיעוד הקיימת, יצטרפו כנהנים ל'קרן לביטוח הדדי לסיעוד מס. 2' שיקים הקיבוץ במסגרת קרן המילואים. סה"כ 82 חברים בני 50-60. יעד הצבירה בקרן החדשה יהיה לכ-4 מש"ח, ויאפשר קצבה ממוצעת בגובה של כ-4000 ₪ בחודש לחבר סיעודי, כהשלמה למימון עלויות הסיעוד.
קריטריונים לזכאות למימון הקרן ייקבעו בתקנון מסודר ומפורט שיאושר בקלפי. מקורות הקרן יהיו הפרשות חודשיות במימון של החבר ובהשתתפות הקיבוץ.
ב. כל החברים מתחת לגיל 50 במועד הנקוב, יהיו חייבים בביטוח פרטי, לקצבת סיעוד חודשית של לפחות 4000 ₪.

הקיבוץ יגיע עם חברת ביטוח – אחת או יותר – להסכם על תעריף עם הנחות כמיטב יכולתו, ויציע לחברים ייעוץ בבחירת הביטוח. בהתאם לפרמטרים ונתונים שייבדקו ויגובשו בהמשך, תיבחן השתתפות הקיבוץ בעלות הביטוח הפרטי לקבוצתגיל 40-30.
לפי האמור, מומלץ לחברים מעל גיל 50 שלא להצטרף לביטוח פרטי שהוא כאמור יקר עבור קבוצת גיל זו. אנו מציעיםלחברים מתחת לגיל 50 עם בעיות רפואיות או חשש שהחיתום שיחויבו לבצע בחלוף חלון הזמן של החודש הנוכחי עלול למנוע מהם הצטרפות לביטוח הפרטי במנורה, ליצור קשר ולהתייעץ עם דורון שרון או במרפאה.
דיון ציבורי בנושאי החינוך: בדיון הציבורי שנערך השבוע נכחו כ-80 הורים וחברים. הדיון היה חשוב ושיקף את מגוון הדעות והציפיות. במהלכו ניכרה אי-בהירות לגבי השאלה "פני החינוך לאן?" והקשר הקיים בין כמה תחומים: ערכים חינוכיים וזהות חינוכית, מסגרת הפעלת המערכת (כולל לוח החופשות), מסגרת תקציבית ומקורות מימון המערכת. במערכת החינוך תחומים אלו אכן שלובים זה בזה, אך כדי להתקדם להחלטות יש לטפל בכל אחד מהם במסגרת שונה ובדרך שונה: החלטות לגבי מסגרת תקציבית ומקורות מימון של הגיל הרך, מתקבלות באסיפות תוכנית המשק (המתקיימות בימים אלו), בהן נקבעת מסגרת התקציב השנתית של כל פעילויות נען וזה המקום להשפיע ולהיות מעורבים. לגבי נושאים כגון מסגרת הפעלת מערכת החינוך, וכן זהות חינוכית וערכים, נציע באסיפה נפרדת, גופי ניהול בעלי סמכות החלטה בהם ניתן יהיה לדון יחד, הורים ומחנכים, מתוך הידברות וגיבוש הסכמות. בחודשים הקרובים מתוכננת אסיפות בנושאים כבדי משקל (כגון נוהלי קליטה לחברות, שיוך דירות ועוד). האסיפה בנושאי החינוך תשתלב בלוח הזמנים של כלל האסיפות. המצגות שהוצגו במפגש נשלחו להורים וניתן לפנות ולקבלן. נשמח להמשך ההידברות.

הסעות בית:
על רקע פרסום שינוי מתכונת הסעות אוטו בית הוגשה למזכירות מחאת חברים בדרישה להשאיר את רכב ההסעות הגדול (7 מקומות) להסעה שבין השעות 10:15 ל-13:15. נזכיר- תקציב הסעות הבית עומד על סך 77,000 ₪ לשנה, וסיים את 2017 בחריגה של
30,000 ₪. מתוך הקשבה לדאגה שהביעו חברים, הוחלט כי במקביל להפעלת המתכונת החדשה, יושאר גם הרכב הגדול ולא יוחזר עד סוף החודש. בנוסף תיבחן (כלכלית) גם האפשרות של הזמנת מונית שירות גדולה להסעה בשעות אלו. פרק זמן זה יאפשר למידה של הצרכים והביקוש לצורך הסקת מסקנות להמשך. אנו סבורים שהכרחי להיפתח לאפשרויות נוספות במטרה לספק את השירות הנדרש, וגם לעמוד במסגרת התקציב.

ונדליזם במרחב הציבורי: לפני כשבוע נופץ הפסל "גברת עם סלים" המוצב מול הכול-בו ובקרבת הפאב.
מלבד העובדה שמדובר ביצירתו של אומן, חבר נען – דניאל מדאר הלוי, מדובר בפגיעה ביצירה ובעשייה התרבותית במובן הרחב. לאור זאת הופקו לקחים וייעשה מאמץ לשמירה מוגברת על המרחב הסובב את הפאב בעת מסיבות גדולות.