בלוג מנהלת הקהילה

משולחן מנהלת הקהילה 23/2/2018

מלגות לסטודנטים – לא רק דור צעיר
כמידי שנה, מעניקה המועצה מלגות לימוד לסטודנטים/ות. הגשת הטפסים עד: 5.3. ניתן להגיש בקשה מקוונת דרך "מלגה בקליק "באתר המועצה. ניתן לקבל טפסים במועצה אצל רכזת מלגות שירי בינת מזרחי 9274054 – 08.
ביטוח סיעודי – עדכון והבהרות נוספות:
תקופת ההרשמה לביטוח פרטי בחב' מנורה או בכללית מושלם ללא חיתום הוארכה עד סוף מרץ 2018.
הבהרות לאור שאלות שנשאלנו:
חברים מגיל 60 ומעלה: מכוסים ומבוטחים באמצעות קרן המילואים של נען. אין צורך לבצע ביטוח נוסף.
לחברים בין הגילים 50 ל-60 : אנו ממליצים לא לבצע ביטוח פרטי (ראה בהמשך).
חברים מתחת לגיל 50: אין דחיפות ובהילות לבצע כרגע ביטוח סיעודי .
רק לחברים (מכל הגילים) שבסיכון להיות סיעודיים: מומלץ לבצע עד סוף חודש מרץ ביטוח פרטי ללא חיתום באחת מחברות הביטוח – מנורה, או כללית מושלם.
חברים הנמצאים בקבוצת הסיכון ומומלץ להם לעשות ביטוח פרטי ללא חיתום – מוזמנים ליצור קשר עם סילביה סיירף בטלפון:
6967453 – 052 לתיאום ההחתמה מול סוכן הביטוח .
בכל שאלה או התלבטות ניתן לפנות לרקפת בנדה מנהלת הסיעוד, בשעות העבודה בטלפון: 8745855-052.
רקפת זמינה להתייעצות ותוכל להמליץ, לסייע או להפנות כל חבר לגורם המתאים לקבלת החלטה מיטבית עבורו .
בימים אלה מתבצעת עבודה מקצועית להכנת דיון ציבורי, במטרה להגיש הצעה ליצירת קרן מילואים נוספת מתוך מקורות נען לקבוצת החברים בגילאים 50-60, שהביטוח הפרטי עבורם יקר.
עבור החברים הבריאים שמתחת לגיל 50 אין כאמור דחיפות לביצוע ביטוח סיעודי וניתן להמתין עד סיום בדיקת הנתונים, גיבוש ההמלצות המקצועיות, וקבלת ההחלטות בשיתוף מלא של הציבור .