בלוג מנהלת הקהילה

משולחן מנהלת הקהילה – ינואר 2018

כהיערכות להפחתה נוספת בעלויות הקהילה ולקראת אישור תקציב 2018, אנו מתמקדים בימים אלה בבחינת עלויות של פעילויות, במטרה להגיע לאיזון כלכלי שלהן. מובאים כאן עדכונים בנוגע לשירותים בהם צפויים לחול שינויים:
מכבסה:
בהמשך לפרסום על הוצאת שירותי הכביסה למכבסה חיצונית, פנה אמיר שרון בבקשה להפעיל את המכבסה כיזמות עצמאית. אנו סבורים שנכון לאפשר זאת לתקופת ניסיון בטרם העברת השירות אל גורם חיצוני ובתקווה שלא נזדקק לכך. המשמעות היא שאין יכולת לצבור גרעון כספי על חשבון תקציב הקהילה. היזמות תפעל כפנימית עבור חברי נען .
המחיר לק"ג כביסה לא יעלה. יבוצעו התאמות לצמצום השטח והשטחים שיתפנו יוכלו לשמש לצרכי קהילה נוספים, או יושכרו ליזמים חברי נען. הכוונה לבצע את השינוי בפברואר הקרוב. פרטים נוספים בהמשך. בהצלחה!
הסעות אוטו-בית:
לאחר בחינת הנושא עולה כי רכב ההסעות הגדול אינו מנוצל ואין צידוק להחזקתו בליסינג יקר המביא לגרעון תקציבי .
לפיכך יבוצעו ההסעות מעתה באמצעות רכבי הסידור, מתוך הצי הקיים הכולל 8 רכבים: 4 משפחתיים ,4 קטנים.
הסעות הבוקר יפוצלו, ויצאו בשעה 8:00 לקפלן וחזרה, ובשעה 8:30 לרמז וחזרה. כך גם ב-9:30 וב-10:00. הסעות 11:00 ו- 13:00 – ללא שינוי. במידה ויהיו יותר חברים בהסעה מסוימת – תוזמן מונית שירות כגיבוי. בין זמני ההסעות פועל גם קו אוטובוס של אגד היוצא ומגיע לנען. בשעות הערב: ניתן לצאת עם אוטובוס אגד מנען בשעה 17:40, במקום הסעת הערב שיצאה ב-19:00. בשעה 18:40 ניתן לחזור עם אוטובוס מרחובות לנען, במקום ההסעה שחזרה ב-19:15. סידור זה מאפשר להמשיך לתקצב את הסעות הבית במסגרת התקציבית הקיימת ללא שינוי וללא גרעון. דף הסעות מעודכן יישלח במייל וניתן לקבלו במזכירות .מועד תחילת ההסעות במתכונת זו: 11.2.2018.
בריכת השחייה:
הנהלת הקהילה קיימה דיון ראשון בו הוצגה הצעה עקרונית לשינוי מדיניות התשלומים. הכנסות הבריכה מבוססת עד היום בעיקר על מנויים חיצוניים, ללא השתתפות החברים דרך מס הקהילה, וללא סבסוד ממקורות הקהילה .
המציאות מלמדת שלמרות פעולות שונות שננקטו כגון מכירת כרטיסיות לאורחי חברים, הפרדת חדר הכושר ועוד ,נמצא הענף בגרעון שנתי קבוע של מעל 150 אש"ח, לאורך כל שנות הפעילות. לאור האתגרים הכלכליים בהם נתונה נען כיום, מתחייב לנקוט בפעולה משמעותית יותר, החל מעונת הרחצה הקרובה, לשנות את פני הדברים ולגשר על הפער הכספי הנ"ל לאיזון הפעילות. נראה כי הציפייה שמכירת כרטיסים למינויים חיצוניים תשמש לכיסוי תפעול הבריכה, איננה ריאלית, ומתחייב, לצד התייעלות פנימית בענף, לבקש את השתתפות המתרחצים כולם בנשיאת העלויות. הכוונה היא להציע לחברים מגוון של "מנויים פנימיים" במחירים מוזלים (כ-20% בלבד מעלות מנוי חיצוני).
לדוגמה: מנוי משפחתי לכל עונת הרחצה בסך 500 ₪ המאפשר כניסה ללא הגבלה, וכולל גם אורחים מקרבה
ראשונה, בכל ימי הפעילות. באותה מתכונות יוצעו מנויים במחירים מותאמים לנוער ,לפנסיונרים, לזוג ויחיד. בריכת השחייה פועלת 7 ימים בשבוע ,14 שעות ביום וברחצות ליליות. היא חלק משירותי תרבות הפנאי ומשמשת כמתקן בילוי מרכזי, שיש רצון לשמר אותו ברמה גבוהה לרווחת הקהילה כולה. לצד אלה, עליה להתנהל כלכלית כעסק לכל דבר, תוך עמידה בכל דרישות הרישוי על פי חוק. אלו כרוכות בהוצאות כספיות גבוהות המתווספות לעלות התחזוקה השוטפת. הנהלת הקהילה מגבשת בימים אלה, כאמור, את החלטתה העקרונית בנושא והיא תפורסם לציבור בקרוב, במטרה להגיש תוכנית ריאלית ואחראית לשנת 2018.