בלוג מנהלת הקהילה

מכתב יו"ר מינהלת הדיור

18.1.2018

לחברים שלום

על סדר היום של האסיפה שתתקיים ביום רביעי 24.1.2018 נמצא גם נושא מנהלת השיוך והדיור.
כפי שעדכנו לפני כחודש ,בהחלטה משותפת של גיא דיין ומנהלת השיוך והדיור הוחלט שלנוכח חוסר יכולתו של גיא להקדיש את הזמן הנדרש על מנת להוביל את מנהלת השיוך והדיור ליישום מדיניותה ומטרותיה הידועות למנהלת כיום, בתום שנת עבודתה הראשונה, גיא סיים את תפקידו כמנהל מנהלת השיוך והדיור.
בתקופה שעברה מאז ההודעה הנ"ל ,בחנה מנהלת השיוך והדיור את המבנה הניהולי-ארגוני המתאים ביותר להובלת התהליכים שהיא מתכננת לקדם ולמימוש היעדים שלה, וגיבשה את המבנה שלהלן:
1. עודד רובין יכהן כמנהל פעיל של המנהלת, יועסק יומיים בשבוע ויהיה אחראי להוצאה לפועל של מדיניות המנהלת ולקידום ויישום כל מה שבתחומי אחריות
המנהלת.
אנו מבקשים מהאסיפה לאשר את מינויו של עודד.
2. המנהלת תעסיק מנהל פרויקטים מקצועי )"פרויקטור"(שיפעל לקדם ולאשר את כל התוכניות הנדרשות על מנת שאפשר יהיה לבנות למגורים בקיבוץ ויהיה אחראי לניהול בפועל של כל הבנייה למגורים שתתבצע באחריות הקיבוץ.
3. אני אמשיך לכהן כיו"ר המנהלת, אסייע לעודד ולמנהל הפרויקטים ואלווה אותם בכל מה שיידרש בנושאי התכנון והבנייה בקיבוץ, ולאחר קבלת החלטות רלבנטיות בנען, אסייע לעודד ואלווה אותו בכל מה שקשור ביישום שיוך הדירות.
4. לאור יציאתו של גיא מהמנהלת יש לצרף אליה שני חברים נוספים כנציגי ציבור ,שיצטרפו לאורית, אורלי ויגאל המכהנים כנציגי הציבור במנהלת.
נציגי הציבור החדשים ייבחרו בהתאם לנהלי הבחירות הרגילים בקיבוץ.

אנו מודים שוב לגיא על פעילותו כמנהל המנהלת, ומאחלים לעודד כמחליפו ,לפרויקטור ולמנהלת השיוך והדיור הצלחה בהמשך פועלם. בברכה,
ברק ניר, יו"ר מנהלת השיוך והדיור