בית כנסת דרכי נועם

טעימות לשבת – פרשת תרומה

זמני השבת:
יום שישי:
הדלקת נרות 17:17
מנחה וערבית: 17:15
יום שבת:
שחרית: 07:45
מנחה: 17:15  צאת השבת 18:17

פורים בפתח…
ביום חמישי הקרוב יחול צום תענית אסתר. התענית מתחילה החל מהשעה 04:46 עד השעה 18:11.
נוהגים לתת לפני תפילת המנחה ביום חמישי מטבעות לצדקה לזכר מחצית השקל. דבר זה נעשה על יד כך שנותנים שלושה מטבעות של חצי שקל. יש הנוהגים לתת עבור כל אחד מבני המשפחה.
בשבת הבאה יקראו בתורה את פרשת "זכור את אשר עשה לך עמלק". זוהי מצווה חשובה מאוד ולכן יש להשתדל שכל אחד ואחת ישמעו את הקריאה הזו מתוך ספר התורה בבית הכנסת.
במוצאי שבת הבאה יקראו את מגילת אסתר. תפילת ערבית בבית הכנסת בשעה 18.30 ומיד אחר כך קריאת המגילה.
ביום ראשון הבא נערוך קריאת מגילה אחר הצהריים בשעה 16.30 ומיד אחר כך סעודת פורים.

הדרת נשים???

וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר. דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי.

מדוע מדגיש הכתוב שהתרומה היא דווקא ״מאת כל איש אשר ידבנו לבו״ – לשון שממנה משתמע שהמתנדבים למשכן היו אנשים בלבד ולא נשים – והרי בפרשת ויקהל מסופר שגם הנשים השתתפו בנדבת המשכן, ואף יותר מהאנשים?

התשובה לכך היא: העובדה שהנשים לא נזכרו בציוויו של הקב״ה נובעת מכך שהנשים לא נזקקו לציווי שכזה, שכן מבחינתן ההתנדבות למשכן הייתה מעשה טבעי, שאינו דורש ציווי מיוחד מהקב״ה. ומדוע? כי טבען של נשים הוא, שהאמונה בה׳ מפעמת בליבן בעוצמה רבה יותר מאשר בליבם של האנשים; אמונה זו משפיעה על התנהגותן, וממריצה אותן לעשות ככל שביכולתן כדי למלא את רצונו של הקב״ה. ולכן לא היה צורך להזכיר אותן בציוויו של הקב״ה על ההתנדבות למשכן – מאחר שגם ללא ציווי זה הן התנדבו למשכן מיוזמתן שלהן, ואף הגדילו לעשות מהאנשים, כדלקמן.

קדימת ומעלת הנשים מתבטאת בכמה עניינים עיקריים:

מתן תורה – הפסוק אומר "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל" ואומרים חכמינו זיכרונם לברכה שבית יעקב אלו הנשים זאת אומרת שהתורה ניתנה לנשים קודם ואחר כך לגברים.

חטא העגל – הנשים לא רצו לתת ולא נתנו זהב לעשיית העגל.

הקמת המשכן – הנשים הקדימו את הגברים בנדבת החומרים לבניית המשכן. ועוד מעלה מיוחדת (שהנשים חשבו עליה מאליהן) היא שהנשים טוו את יריעות המשכן בעוד הצמר היה על העיזים שבכך ניתוסף יופי וזוהר לטוויה יותר מאשר אם היו גוזזים את הצמר ואז טווים. ועוד מעלה בכך היא שזה גרם שכביכול גם מין ה"חי" יהיה כלול גם בנדבת המשכן. ודבר זה הוא נעלה אפילו מקרבן מכיוון שלמרות שהקרבת קרבן זה להביא משהו ממין החי למשכן ולמקדש אבל בקרבן החיות בטלה לפני ההקרבה על המזבח. מה שאין כן בנדבת המשכן בעלי החיים היו חיים ( רק שבפועל גזזו את הצמר מהם לאחר מכן).

הגאולה – חכמינו זיכרונם לברכה אמרו שבשכר הנשים הצדקניות בדור של יציאת מצרים נגאלו ישראל ממצרים. ועל דרך זה בגאולה העתידה לבוא שתהיה בזכות הנשים. כידוע שכל מה שהיה ביציאת מצרים יהיה גם בגאולה העתידה כנאמר בפסוק מספר מיכה(ז,טו) "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". הנשים בגאולת מצרים היו כה בטוחות שהגאולה בוא תבוא עד כדי כך שהן הכינו תופים עוד לפני היציאה בפועל כדי להודות על הניסים שיקרו בעת הגאולה ולכן רק בשירת מרים התורה מציינת שהיה למרים ולנשים תופים מה שאין כן בשירת הגברים – שירת הים.

מזל טוב למשפחת ירון ומרים חרפק לרגל הולדת הבת חיה מושקא יהי רצון שהיא תגדל לתורה לחופה ולמעשים טובים אמן

שבת שלום ומבורך ממתפללי בית הכנסת והרב ירון חרפק