חדשות ומבזקים

מכרז נציגי ציבור לוועדת ביקורת

תפקידה של הועדה לנהל ולנווט את נושא הביקורת הפנימית בנען .פרטי המכרז הועברו לחברים במייל וניתן לקבלם במזכירות .קורות חיים יש להגיש לתיבת המכרזים במש"א או לכתובת
michraznaan@gmail.com . מועד אחרון להגשת מועמדות: 23.6.2018.
בירורים נוספים ניתן להפנות לדורית שגב-שכטר: 2317980- 052, ולאבי אילן: 22334679- 052