חדשות ומבזקים

מוועדת ביקורת: פרסום דוח ביקורת בנושא השכרות

דוח הביקורת נשלח במייל. מי שלא קיבל ומעוניין מוזמן לשלוח מייל למזכירות. עותק מודפס ניתן לקבל במזכירות.

הדוח לא יפורסם באתר האינטרנט