Planting

דף מידע 3652

    מס' 3652 יום שישי, ה' אדר 3.3.2017 שבת שלום!  סיכום אסיפה באסיפה שהתקיימה ביום שני 27.2 אושרה העברה לקלפי של המועמדים לחברות: בר אבני (בת זוגו של רואי נאור) ,אייל גלס (בן זוגה של נעם גלילי) .מועד הקלפי בנושא יפורסם בהמשך .בהצלחה! התקיים דיון בתכנית המשק והוצגו השינויים והתוספות בתכנית בעקבות הצעות אריה סויטלמן ומורן אגמון. הוצגו הצעות …
hayBarn

דף מידע 3651

מס' 3651. יום שישי, כ"ח שבט, 24.2.2017 שבת שלום!  תכנית המשק באסיפה שהתקיימה ביום שני 20/2 אושרה העברה להצבעה בקלפי של המועמדים לחברות יניב גרבל (בן זוגה של הדר די-נור) ומעיין מניס (בת זוגו של בן מניס) בהצלחה! התקיים דיון בתכנית המשק – לאישור דף הקלפי והוחלט לקיים אסיפה נוספת לדיון בהצעות חברים ואישור הדף לקלפי. אנו מזמינים את הציבור לדיון …
Crows

דף מידע 3650

             מס '3650. יום שישי, כ"א שבט, 17.2.2017  שבת שלום!   תכנית המשק באסיפה שהתקיימה ביום שני 13/2 התקיים דיון בתכנית המשק לשנת 2017.  הוצגו התיקונים בעקבות שאלות והערות שהתקבלו. באסיפה נשאלו שאלות נוספות בענייני פנסיה, מקורות הכנסה עתידיים, מנהלת הדיור והשיוך, תכנון ובנייה, סבסוד מערכות החינוך ועוד. נאמרו אמירות חשובות בנושא "נען לאן" והחוסר של תכנית אסטרטגית ומבט למספר …
TuBshvat

דף מידע 3649

            מס '3649. יום שישי, י"ד שבט, 10.2.2017  שבת שלום!    תכנית המשק באסיפה שהתקיימה ביום שני 2/6 הוצגו סיכום שנת 2016 ותכנית המשק לשנת 2017. נשאלו מספר שאלות הבהרה והציבור הוזמן לשלוח שאלות והערות לקראת האסיפה הבאה. ביום שני 13/2 בשעה 20:00, נמשיך את הדיון בתכנית המשק לאישור העברה לקלפי.  מזל טוב קולולולולו! למיה קסטרו ואייל מצליח, לאילת וסרג' ולכל המשפחה, …
Agas

דף מידע 3648

  מס' 3648. יום שישי, ז' שבט, 3.2.2017 שבת שלום!   תכנית המשק אסיפה כללית תתקיים ביום שני 6/2 בשעה 20:00. על סדר היום: הצגת תכנית משק לשנת 2017 וסיכום שנת 2016. החברים מוזמנים לאסיפה ראשונה לשמיעת הסקירה ולקבלת הבהרות. באסיפות ההמשך יתקיים הדיון המפורט. חומר הרקע מפוצל לשתי מצגות, באחת סיכום שנתי 2016, תכנית 2017 במגזרי המשק והקהילה והצעות …