טעימות לשבת – פרשת תרומה

כניסת השבת:17:01 יציאת השבת: 18:02 זמני התפילות: שישי: 17:05 שבת: 07:45 הפרשה בקצרה: לאחר מתן תורה מצווה ה' לבנות את המשכן. משכן ארעי שיוכל להתנייד עם ישראל במסעותיהם במדבר. כל העם השתתף בתרומות המשכן - כסף וחומרים לבנייתו. עיקרו של המשכן הוא קודש הקודשים בו יעמוד ארון ולוחות הברית בתוכו. מעל הארון כרובים – שתי דמויות תינוק בעלי כנפים. בהיכל …

טעימות לשבת – פרשת משפטים

כניסת השבת: 16:55 יציאת השבת: 17:57 זמני התפילות: שישי: 17:00 שבת: 07:45 הפרשה בקצרה: בפרשתנו מצוות רבות מאוד, חלק גדול מהן קשורות בין אדם לחברו. התורה מאריכה בדיני עבד עברי ואמה עבריה. יהודי הנאלץ להימכר לעבד עובד עד שנת השמיטה בה משתחרר. אמה עבריה עובדת עד השמיטה או עד לבגרותה. לאחר מכן פירוט נרחב על דיני התשלומים של נזקים שאדם …

טעימות לשבת -פרשת יתרו שנת הקהל

כניסת השבת: 16:49 יציאת השבת: 17:51 זמני התפילות: שישי: 16:50 שבת: 07:45 הפרשה בקצרה: יתרו מצטרף לעם ישראל ומגיע לפגוש את משה ביחד עם ציפורה, אשת משה ובניה שבנתיים המתינו אצלו. משה מקבלם בכבוד מלכים. יתרו, הרואה כי משה יושב לשפוט את העם מבוקר עד ערב מציע למשה כי ימנה שרי אלפים, שרי מאות שרי חמישים ושרי עשרות על מנת …
1 8 9 10