פרוטוקול ישיבת ועדת ישוב מיום 14.6.16

ישיבת ועדת ישוב מיום 14.6.16 לפרסום באתר נען באינטרנט נוכחים:  עירית שיפריס – יו"ר, רותי גלילי, איציק ליבמן, שירי אפיץ, יעקב שרון, נרקיס חסרים:  איל גרני, אילן פרידברג, קלר שילה, אהרון נרקיס בסדר היום: בית גלילי - ביטול מעבר בין חדר "הרכבים" באולפן המוסיקה ל"לובי" התקנת שלטים בנען למניעת שימוש זרים בשטחים ציבוריים בנען. דיווח על ביצוע החלפת גגות אסבסט …

ישיבת הנהלה כלכלית מיום 23.5.16

נוכחים: עירית שיפריס – יו"ר, אהר'לה פוקס, ורד איתן, דומיניק שניידר, רותי גלילי, צידקי גמליאלי, איתי אנוך, אליהו רם, ענבר קמיר לוי (באיחור), נציגי ציבור חדשים – עודד רובין, אסי ניר (באיחור) חסרים: ענב סוקלסקי, אלון טיש, יונתן גרין מוזמנים:  אבי אילן – יו"ר ועדת ביקורת, אורית פורד – מבקרת פנים, יעקב שרון, אילן שרון, מריאנה שחם בסדר היום:  דו"ח ביקורת …

פרוטוקול ישיבת ועדת ישוב מיום 17.5.16

נוכחים:   עירית שיפריס – יו"ר, רותי גלילי, איל גרני, אהרון נרקיס, שמעון צדוק, שירי אפיץ, יעקב שרון, יגאל דן, קלר שילה, אילן פרידברג, איציק ליבמן תכנית לתוספת חניות באיזור הדואר – מסוף 2013 התכנית לא בוצעה כי לצורך ביצוען של חניות בניצב היה נדרש לחתוך חלק מהדשא בין הדואר לבנקט. לנוכח תוספת גן הילדים (המתוכננת בין בית "גפן" לדירת הילה …

ישיבת הנהלה כלכלית מיום 16.5.16

נוכחים: עירית שיפריס – יו"ר, שי אגמון, רותי גלילי, איתי אנוך, ענב סוקלסקי, דומיניק שניידר, אליהו רם, יונתן גרין, ענבר לוי, ורד איתן חסרים: אהר'לה פוקס, צידקי גמליאלי, אלון טיש, רפי זהבי דיווח על אינג'קט דיווח הועדה הפיננסית (בהשתתפות: דורון שרון מוועדה פיננסית) הועדה הפיננסית מדווחת על החלטתה להעביר עד 7.5% מכספי נען (נכסים פיננסיים) המושקעים בשוק ההון לאפיקי השקעה חלופיים …
businessBlog

פרוטוקול ועדת ישוב 8.3.16

ישיבת ועדת ישוב מיום 8.3.16 נוכחים:  עירית שיפריס – יו"ר, נציגי ציבור- אילן פרידברג, אהרון נרקיס, איל גרני, שירי אלמוג, איציק ליבמן- מנהל תשתיות, בינוי ואחזקה הנכנס, רותי גלילי- תכנון נען חסרה: קלר שילה (חו"ל)- נציגת ציבור בסדר היום: היכרות עם איציק ליבמן – מנהל אשכול ענפי החצר תיאום ציפיות לעבודת הועדה פרויקט י"ב סקירת תכנית השקעות בתשתיות בקשה להפעלת …