ישיבת הנהלת הקהילה מיום 26.12.16 – מס' 25

משתתפים:  שרון אולמן - יו"ר, אהרל'ה פוקס, רואי נאור, נדב אנוך, ברניס קרן , קובי שילה, בן נווה, יהודית פלסמן, מיה שלו, רותי גלילי, לימור אלי, דפנה זהבי מוזמנות:  ענב סוקלסקי, ורד איתן, עירית שיפריס בסדר היום: תכנית המשק והקהילה לשנת 2017  1. ענפים שיש בתכניתם שינויים מהותיים מתכנית קודמת או דילמה לדיון: כל-בו: בהשתתפות אורי פרידברג – מנהלת הכל-בו. …

פרוטוקול ישיבת ועדת תכנון ישוב מתאריך 1.11.16

נוכחים: עירית שיפריס – יו"ר, שירי אפיץ, איל גרני, אהרון נרקיס, אילן פרידברג, רותי גלילי, יגאל דן, קלר שילה, שמעון צדוק, איציק ליבמן חסר:  יעקב שרון חלופות מיקום לגן טרכטנברג (גן ילדים שיבנה ע"ח המדינה): דיון בעקבות בקשת הנהלת הקהילה שוועדת ישוב תדון ותכין המלצתה לנושא. רותי מציגה תכנית נען, הדגמה של הגן המוצע במיקום שבו בוצעה הפקעת קרקע כתנאי …

ישיבת הנהלה כלכלית מיום 07.9.16

נוכחים הנ"כ: אהרלה פוקס, עירית שיפריס, אליהו רם, רותי גלילי, עינב סוקלסקי, ורד איתן, אסי ניר, איתי אנוך, עודד רובין, דומיניק שניידר חסרים מהנ"כ: אלון טיש, ענבר קמיר לוי נוכחות מוזמנים: הנ"ק – שרון אולמן, קובי שילה, לימור אלי, דפנה זהבי, יהודית פלסמן, בן נווה, חמוטל פרידברג יו"ר ועדת ביקורת – אבי אילן מנהל אשכול תשתיות – איציק ליבמן (להסבר …

ישיבת הנהלות (כלכלית וקהילה) מיום 15.8.16- השכרות נכסי קהילה לחברי משק

נוכחים:  עירית שיפריס – יו"ר, ורד איתן, שרון אולמן, אהר'לה פוקס, אסי ניר, קובי שילה, דומיניק שניידר, עודד רובין, נדב אנוך, עינב סוקלסקי, רואי נאור, רותי גלילי, דפנה זהבי, ברניס קרן, חיים דמיר, אליהו רם, ענבר קמיר-לוי, יונתן גרין, לימור אלי חסרים:   אלון טיש, איתי אנוך בסדר היום: השכרות נכסי קהילה לחברים ויזמים השכרות של נכסי קהילה לגורמים חיצוניים ולחברי …

פרוטוקול ישיבת ועדת ישוב מיום 19.7.16

פרוטוקול ועדת ישוב 19.7.16: לפרסום באינטרנט נוכחים: עירית, רותי, איציק ליבמן, יעקב שרון, איל גרני, קלר שילה, שמעון צדוק, נרקיס, שירי אלמוג אפיץ, אילן פרידברג. סדר יום:  חניית נכה ע"י מקלט קלר: חברים מציגים את התנגדויותיהם להחלטת ועדת ישוב על הקצאת חניית נכה במיקום הנ"ל. החלטות: הוועדה תבחן 2 אפשרויות- להוסיף חניה 1 משמאל לחניות הקיימות (היכן שעומד כעת מתקן …