ישיבת הנהלה כלכלית 15.5.2017

ישיבת הנהלה כלכלית מיום 15.5.17 מקטע רלבנטי מתוך הפרוטוקול המלא לעניין דוח הביקורת מעקב תקציב נוכחים:  עירית שיפריס – יו"ר, אהר'לה פוקס, ורד איתן, רותי גלילי, ענבר קמיר-לוי , איתי אנוך, אליהו רם, ענב סוקלסקי , חסרים:  אלון טיש, דומיניק שניידר, עודד רובין ,יונתן גרין 3. אילן אנג'ל – מבקר – דו"ח ביקורת מעקב ביצוע תקציב מנהל יח' בקרה ב-BDO …

מפגש הנהלות קהילה וכלכלית מיום 26.2.17

לפרסום באינטרנט לקראת אסיפה מס' 4 על תכנית המשק נוכחים: עירית שיפריס – יו"ר,  אהר'לה פוקס, שרון אולמן, מיה שלו, רותי גלילי,  ענב סוקלסקי, ורד איתן, קובי שילה, בן נווה, רואי נאור, איתי אנוך, נדב אנוך, ענבר ללוי, לימור אלי, ברניס קרן, דפנה זהבי בסדר היום: תכנית משק 2017 – הצגת החלופות שנותרו ויעלו לאסיפה בנושא צמצום עלויות קהילה והגדלת …

ישיבת ועדת ישוב מיום 7.2.17

נוכחים: עירית שיפריס – יו"ר, איל גרני, אהרון נרקיס, איציק ליבמן, יעקב שרון, רותי גלילי, שירי אפיץ, אילן פרידברג, קלר שילה מוזמן:   דניאל בלומפילד– מתכנן הקיבוץ שכ' הרפת – תכנית העמדה אושרה תכנית העמדה לשכונת הרפת למטרת שיתוף ציבור. התכנית כוללת 80 יחידות מגורים. 222 חניות. (עודף של 20 חניות לעומת התקן הנדרש 80 x 2.5 לבית).לאחר שיתוף הציבור ואישור …

ישיבת הנהלת הקהילה מיום 26.12.16 – מס' 25

משתתפים:  שרון אולמן - יו"ר, אהרל'ה פוקס, רואי נאור, נדב אנוך, ברניס קרן , קובי שילה, בן נווה, יהודית פלסמן, מיה שלו, רותי גלילי, לימור אלי, דפנה זהבי מוזמנות:  ענב סוקלסקי, ורד איתן, עירית שיפריס בסדר היום: תכנית המשק והקהילה לשנת 2017  1. ענפים שיש בתכניתם שינויים מהותיים מתכנית קודמת או דילמה לדיון: כל-בו: בהשתתפות אורי פרידברג – מנהלת הכל-בו. …

פרוטוקול ישיבת ועדת תכנון ישוב מתאריך 1.11.16

נוכחים: עירית שיפריס – יו"ר, שירי אפיץ, איל גרני, אהרון נרקיס, אילן פרידברג, רותי גלילי, יגאל דן, קלר שילה, שמעון צדוק, איציק ליבמן חסר:  יעקב שרון חלופות מיקום לגן טרכטנברג (גן ילדים שיבנה ע"ח המדינה): דיון בעקבות בקשת הנהלת הקהילה שוועדת ישוב תדון ותכין המלצתה לנושא. רותי מציגה תכנית נען, הדגמה של הגן המוצע במיקום שבו בוצעה הפקעת קרקע כתנאי …