פרטי מכרזים באתר

שלום לכולם, ועדת מכרזים מזמינה את החברים להגיש מועמדות למכרזים הבאים: מזכ"ל נען יו"ר דירקטוריון כלכלי דירקטורים - דירקטוריון כלכל את פרטי המכרזים ניתן לקרוא כאן תאריך אחרון להגשת מועמדות: 20/4/2017

דוחות ועדת ביקורת

בשבועיים האחרונים עלו לאתר שני דוחות ביקורת: דוח ביקורת תקציב אישי דוח ביקורת שמירה וביטחון בנוסף מפורסם כאן סקר החברים לגבי התקציב

מחירונים וטפסי הזמנת עבודה אשכול ענפי חצר

הסבר: אשכול ענפי החצר נמצא בתהליך של איגום משאבים לטובת חסכון ויעילות. התחומים המקצועיים השונים אוגדו לאשכול וכפופים למנהל האשכול. סנכרון הפעילות בין התחומים המקצועיים, תכנון ומעקב התקציב, הטיפול ברכש ובחיובי החברים, הטיפול בקריאות השירות- ירוכזו בהדרגתיות ברמת האשכול ויפנו את מרכזי התחומים לפעילות מקצועית כל אחד בתחומו. הזמנת עבודה/שירות פניות לקבלת שירות תתקבלנה במהלך שעות הפעילות באמצעות הטלפון, במיילים …