מכרזים

מכרז לתפקיד מזכ"ל נען יעוד: אחריות להתנהלות הכוללת של נען וניהול סדר היום הציבורי בהתאם. התווית אסטרטגיה ומדיניות לקיבוץ ופיתוחו הקהילתי והכלכלי. תיאור התפקיד ותחומי אחריות: אחריות לקיומה של אסטרטגיה כוללת של הקיבוץ. אחריות על, לקידום ויישום תכנית אסטרטגיה עסקית, בשיתוף פעולה עם יו"ר הדירקטוריון הכלכלי. כינוס האסיפה הכללית, פרסום סדר היום וחומר רקע לחברים. פיקוח ובקרה על יישום החלטות …

בטיחות בנען – מאת דידי סול

בטיחות באש לפני כשבועיים בשבת פרצה שרפה אצל השכנים לנו בבלוק ממול. תפעול מקומי מהיר וקריאה למכבי האש כולל תגובתם המהירה של מכבי האש איילון הצילו דירה שלמה על תכולתה. השרפה פרצה כנראה מקצר חשמלי או מגע חשמלי רופף. יכול היה להיות קשה במיוחד אילו קרה בלילה כאשר דרי הבית ישנים. חשבתי לתומי שיעבורו יום יומיים ויקראו לנוכחים באירוע לתחקיר על …