field

מכתב אהרל'ה לחברים – מרץ 2015

קיבוץ נען אדר תשע"ה, מרץ 2015 אני חושב שהבנתי למה רק האדם לבדו צוחק; הוא לבדו סובל כה עמוק שהוא היה חייב להמציא את הצחוק ניטשה שלום לחברות ולחברים, על סדר היום חיים דמיר יו"ר מנהלת השכונה ואופיר מנכ"ל תקומה שלחו אלינו השבוע תמונה ששווה אלף מילים. ארגזים מלאים ב"גרמושקות" מוגשים ל מנהלת התחום ברשות מקרקעי ישראל אשר צריכה לחתום …
new-year-2015

מכתב אהרל'ה לחברים – ינואר 2015

קיבוץ נען שבט תשע"ה, ינואר 2015 "תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך" מדרש אגדה שלום לחברות ולחברים, על סדר היום פרסמנו דו"ח עמידה ביעדים ובמטרות של השנה שחלפה - 2014 , ואת המטרות והיעדים של השנה שבפתח בחתך של מהלכים מרכזיים ולפי מגזרים; קהילה מש"א עסקים נדל"ן ותכנון. נפגשנו בשלש אספות להצגת תכנית …