מכתב אהרל'ה לחברים – פברואר 2016

  קיבוץ נען אדר א' תשע"ו, פברואר 2016 מהו מעשה? ומהי אי-עשייה? אף החכמים נבוכים בבואם לפסוק זאת. שכן יש לתת את הדעת למעשה ולעשייה האסורה. ואף על אי-העשייה יש לתת את הדעת. מהותו של המעשה עמוקה מני תהום. בהגוואד-גיטה שלום לחברות ולחברים, על סדר היום תכנית המשק לשנת 2016 בדיון הציבורי לאישור בקלפי, בשכונת הכדורגל הונחו כבר היסודות, ברוב הבתים כבר …

מכתב אהרל'ה לחברים – דצמבר 2015

  קיבוץ נען טבת תשע"ו, דצמבר 2015 'הניטרליות של מּודָעּות פתוחה שומרת על עֵרנּות האדם לכך שיש עוד לאן ללכת, שמתרחש יותר ממה שהאדם מדמיין, שמשהו קורה מעבר לזהויות שבנינו לעצמנו' שלום לחברות ולחברים, על סדר היום בשנה שאחד היעדים העיקריים שלה היה: קבלת היתרי בנייה לשכונת הכדורגל ותחילת בנייה אין כמו לשמוע את קול הקודחים יסודות לשכונת הכדורגל ולהכין …

מכתב אהרל'ה לחברים – אוקטובר 2015

  קיבוץ נען מר חשון תשע"ה, אוקטובר 2015 ג ְּעּגּו ַע / איריס אליה כהן ְּ ת ֵאנָה ַא ַחת / ֶׁשנִ ְׁש ְכ ָחה ַעל ָה ֵעץ/ ְבסֹוף ַה ַקיִץ/ ַמזְ ִכיָרה ִ לי/שיָכֹל ָהיָה ִל ְהיֹות פה/ ַגן ֵעֶדן שלום לחברות ולחברים, על סדר היום עברו החגים – חגי תשרי וחג נען ומהתרוממות הרוח שמביאים איתם החגים נפלה …

מכתב אהרל'ה לחברים – אוגוסט 2015

קיבוץ נען אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ברגעי הדממה הגדולה, כשאנו מתבוננים בדברים, שאין הפה יכול לאמרם – אותה שעה בואו ונעמיק את הראיה הנתונה לנו. נסתכל בנו פנימה. נעלה חיינו כדרך שמעלים ד לי מן הבאר. (מרטין בובר) שלום לחברות ולחברים, על סדר היום חום יולי אוגוסט נתן את אותותיו בציבוריות הישראלית. בשנה שעברה התמודדנו עם טילים מן החוץ …

מכתב אהרל'ה לחברים – יוני 2015

קיבוץ נען תמוז תשע"ה, יוני 2015 'עורך עיתון הוא אדם שתפקידו להפריד בין הזבל לדברים החשובים, ולפרסם את הזבל' אלברט הובארד שלום לחברות ולחברים, על סדר היום איך מתמודדים עם שנאת חינם ולשון רעה שמתפרצת לה בקהילה שלך?! האם משתפים פעולה עם עיתונות צהובה ירודה שאוספת כביסה מלוכלכת בקיבוצים ברחבי הארץ ותולה אותה לעיני כל?! איך מחבקים חבר מנהל ענף …