Expired: מועדון דוקו: הסרט "מתנחלת"

ביום שלישי 13/11 יוקרן "מתנחלת" ואחריו פגישה עם הבמאית איריס זכי. מה קורה כשבמאית תל אביבית שמאלנית מתבצרת בלב ההתנחלות תקוע למשך חודשיים בניסיון לשוחח עם המקומיים? סרט מרגש המביא מבט נשי, מכיל ומרענן על הכאב בסכסוך הישראלי-פלסטיני. כניסה מ- 20:00. הסרט ב- 20:30.

כמה מילים על תהליך נען 2030

בסופ"ש זה מתקיימת הצבעה על הפעלת תהליך 'נען 2030'. למי שלא נחשף עד כה, מדובר בתהליך ציבורי אשר תכליתו לצייר את 'תמונת העתיד' של נען לקראת שנת 2030 (או אם תרצו: יומולדת 100 לקיבוץ) במספר מרכיבים מרכזיים. פירוט נוסף ניתן בתוכנית הראשונית שפורסמה לפני האסיפה. התהליך ירוכז על ידי צוות היגוי של כ- 20 חברים, שגם הוא מובא לאישור, ויהיה …

דף מידע 3728

מס' 3728 יום שישי, יג אלול 24.8.2018 שיוך דירות מועדי אסיפות המתווה להמשך התקדמות בתהליכי שיוך הדירות הופץ השבוע במייל. להלן מועדי האספות לדיון ואישור, שבסופן נבקש להחליט להעביר את המתווה לאישור בקלפי: יום חמישי 30.8 (אסיפה זו תעסוק בהצעת ההחלטה בקשר למגרשים המשותפים). יום ראשון 2.9 יום חמישי 6.9 חברים המבקשים להגיש הסתייגויות מהצעת המתווה שהציעה מנהלת השיוך והדיור …

מכתב יו"ר הקיבוץ – פברואר 2018

לחברי נען שלום, שוב דף חודשי: ביום האחרון של ינואר קיימנו דיון ראשון בתוכנית המשק. מאוחר, ונצטרך לעבוד על קיצור הלו"ז, אבל לפחות תוכנית מאוד מפורטת שהוכנה בעבודה יסודית. לפנינו עוד 3-2 אסיפות למצות את הדיונים ואישור התוכנית, מה עוד שבמסגרת זו נתייחס פרטנית להפרטת השימוש הביתי במים, למבנה וגובה המיסוי הפנימי, ולתוספת פנסיה. ב-6 בפברואר, בתוך רצף אסיפות תוכנית …

דף יו"ר הקיבוץ לחברים – דצמבר 2017

28.12.17 לחברי נען שלום, שמתי לי כיעד להוציא מדי חודש דף עדכון בקשר לנושאים המעסיקים אותי כאן. אני מקווה שאעמוד בכך, ולהלן הדף השני (הראשון יצא בסוף נובמבר). במהלך דצמבר עסקתי לא מעט בתוכנית המשק/תקציב לשנת 2018. על פי תוכנית העבודה המעודכנת, כנראה נסיים את הכנתה רק בסוף ינואר. וזה מאוחר, למרות שלא ביחס למקובל כאן . לתוך הכנת התוכנית …
1 2 3 5