ישיבת הנהלה כלכלית מיום 23.5.16

נוכחים: עירית שיפריס – יו"ר, אהר'לה פוקס, ורד איתן, דומיניק שניידר, רותי גלילי, צידקי גמליאלי, איתי אנוך, אליהו רם, ענבר קמיר לוי (באיחור), נציגי ציבור חדשים – עודד רובין, אסי ניר (באיחור) חסרים: ענב סוקלסקי, אלון טיש, יונתן גרין מוזמנים:  אבי אילן – יו"ר ועדת ביקורת, אורית פורד – מבקרת פנים, יעקב שרון, אילן שרון, מריאנה שחם בסדר היום:  דו"ח ביקורת …

פרוטוקול ישיבת ועדת ישוב מיום 17.5.16

נוכחים:   עירית שיפריס – יו"ר, רותי גלילי, איל גרני, אהרון נרקיס, שמעון צדוק, שירי אפיץ, יעקב שרון, יגאל דן, קלר שילה, אילן פרידברג, איציק ליבמן תכנית לתוספת חניות באיזור הדואר – מסוף 2013 התכנית לא בוצעה כי לצורך ביצוען של חניות בניצב היה נדרש לחתוך חלק מהדשא בין הדואר לבנקט. לנוכח תוספת גן הילדים (המתוכננת בין בית "גפן" לדירת הילה …

ישיבת הנהלה כלכלית מיום 16.5.16

נוכחים: עירית שיפריס – יו"ר, שי אגמון, רותי גלילי, איתי אנוך, ענב סוקלסקי, דומיניק שניידר, אליהו רם, יונתן גרין, ענבר לוי, ורד איתן חסרים: אהר'לה פוקס, צידקי גמליאלי, אלון טיש, רפי זהבי דיווח על אינג'קט דיווח הועדה הפיננסית (בהשתתפות: דורון שרון מוועדה פיננסית) הועדה הפיננסית מדווחת על החלטתה להעביר עד 7.5% מכספי נען (נכסים פיננסיים) המושקעים בשוק ההון לאפיקי השקעה חלופיים …
businessBlog

פרוטוקול ועדת ישוב 29.3.16

ישיבת ועדת ישוב מיום 29.3.16 נוכחים:  עירית שיפריס – יו"ר,  רותי גלילי, איציק ליבמן,  שירי אלמוג, איל גרני, שמעון צדוק, יגאל דן, אילן פרידברג, יעקב שרון, חיים דמיר, נרקיס (הגיע לסע' 3) חסרים:  קלר שילה  1. פרוייקט י"ב (בהשתתפות אורי ארז – מדריך הכיתה) נערך סיור בשטח. אורי  מציג הנושא. החלטה: אושר - מיקום הפרוייקט, ביצוע טרסות, שתילת עצי צל …
businessBlog

משולחן מנהלת העסקים – תכנית משק 2016, אשכול חצר

תכנית משק 2016 באסיפה שהתקיימה השבוע התקיים דיון נוסף בתכנית המשק ובהצעות החברים השונות והוחלט להעביר את תכנית משק 2016  לאישור בקלפי. קלפי ממוחשבת בנושא פתוחה להצבעה עד יום ראשון 6/3 בשעה 23:59. שנת 2016 מציבה אותנו בפני אתגר לא פשוט. שנה שבה צרכי הקהילה הגדולים אינם מכוסים מתוך מקורותיה השוטפים ומתוך רווחי המגזר העסקי מהשנה שחלפה (2015). זאת כתוצאה מהצטברות אירועים בלתי …