businessBlog

פרוטוקול ועדת ישוב 29.3.16

ישיבת ועדת ישוב מיום 29.3.16 נוכחים:  עירית שיפריס – יו"ר,  רותי גלילי, איציק ליבמן,  שירי אלמוג, איל גרני, שמעון צדוק, יגאל דן, אילן פרידברג, יעקב שרון, חיים דמיר, נרקיס (הגיע לסע' 3) חסרים:  קלר שילה  1. פרוייקט י"ב (בהשתתפות אורי ארז – מדריך הכיתה) נערך סיור בשטח. אורי  מציג הנושא. החלטה: אושר - מיקום הפרוייקט, ביצוע טרסות, שתילת עצי צל …
businessBlog

משולחן מנהלת העסקים – תכנית משק 2016, אשכול חצר

תכנית משק 2016 באסיפה שהתקיימה השבוע התקיים דיון נוסף בתכנית המשק ובהצעות החברים השונות והוחלט להעביר את תכנית משק 2016  לאישור בקלפי. קלפי ממוחשבת בנושא פתוחה להצבעה עד יום ראשון 6/3 בשעה 23:59. שנת 2016 מציבה אותנו בפני אתגר לא פשוט. שנה שבה צרכי הקהילה הגדולים אינם מכוסים מתוך מקורותיה השוטפים ומתוך רווחי המגזר העסקי מהשנה שחלפה (2015). זאת כתוצאה מהצטברות אירועים בלתי …
businessBlog

פרוטוקול ועדת ישוב 8.3.16

ישיבת ועדת ישוב מיום 8.3.16 נוכחים:  עירית שיפריס – יו"ר, נציגי ציבור- אילן פרידברג, אהרון נרקיס, איל גרני, שירי אלמוג, איציק ליבמן- מנהל תשתיות, בינוי ואחזקה הנכנס, רותי גלילי- תכנון נען חסרה: קלר שילה (חו"ל)- נציגת ציבור בסדר היום: היכרות עם איציק ליבמן – מנהל אשכול ענפי החצר תיאום ציפיות לעבודת הועדה פרויקט י"ב סקירת תכנית השקעות בתשתיות בקשה להפעלת …
businessBlog

משולחן מנהלת העסקים – פרוטוקול הנהלה כלכלית 17.2.16

ישיבת הנהלה כלכלית מיום 17.2.16 סיכום דיון נוכחים: עירית שיפריס- יו"ר, אהר'לה פוקס, ורד איתן (מנהלת הכספים- חדשה), ענב סוקלסקי, רפי זהבי, רותי גלילי, שי אגמון, אליהו רם, ענבר קמיר-לוי, דומיניק שניידר, איתי אנוך. חסרים: אלון טיש, יונתן גרין 1. הצגת עיסקת אולם "גני כנען" מוזמנים: עמיר עזר – שמאי; עו"ד חגי שבתאי וצוות נדל"ן נען – מתוכם השתתפו: חיים דמיר וחגי שגב. …
businessBlog

פרוטוקול הנהלה כלכלית מיום 1.2.16

  נוכחים: עירית שיפריס – יו"ר, אהר'לה פוקס, ענב סוקלסקי, רותי גלילי, אליהו רם, איתי אנוך, אלון טיש, צידקי גמליאלי, יונתן גרין, ענבר לוי חסרים:  רפי זהבי, דומיניק שניידר בסדר היום: מפעל – שיפורים במושכר עיסקת יכין חק"ל תכנית הקהילה 2016 "הדיר" מפעל – שיפורים במושכר (בהשתתפות: רן די-נור, חיים דמיר) מטרת ההשקעה: סיום התאמת מח' הזרקת פלסטיק להגדלת הייצור. …