ישיבת ועדת ישוב מיום 7.2.17

נוכחים: עירית שיפריס – יו"ר, איל גרני, אהרון נרקיס, איציק ליבמן, יעקב שרון, רותי גלילי, שירי אפיץ, אילן פרידברג, קלר שילה מוזמן:   דניאל בלומפילד– מתכנן הקיבוץ שכ' הרפת – תכנית העמדה אושרה תכנית העמדה לשכונת הרפת למטרת שיתוף ציבור. התכנית כוללת 80 יחידות מגורים. 222 חניות. (עודף של 20 חניות לעומת התקן הנדרש 80 x 2.5 לבית).לאחר שיתוף הציבור ואישור …

מפגש הנהלות שני בנושא שכ"ד ליזמים וחברים

23.1.17 נוכחים: הנהלת קהילה: קובי שילה, דפנה זהבי, בן נווה, נדב אנוך, לימור אלי, מיה שלו, אהר'לה הנהלה כלכלית: עירית שיפריס – יו"ר, ענבר לוי-קמיר, ענב סוקלסקי, ורד איתן, אליהו רם, רותי גלילי, איתי אנוך, אסי ניר, עודד רובין, דומיניק שניידר חסרים: שרון אולמן (מחלה), אלון טיש, יונתן גרין מוזמן: חיים דמיר, יזמים שוכרים המשך ישיבה מתאריך 15.8.16 סדר יום: …

איגרת מס '2 לחברים – עדכונים על מגזר המשק והעסקים

לחברים שלום, להלן סקירה תמציתית על הפעילות שנעשתה במגזר המשק והעסקים בחודשים האחרונים, והצצה אל משימות המגזר עם הפנים קדימה. 1. עסקים עם הפנים קדימה: הצעה להקמת דירקטוריון כלכלי- שינוי המבנה הארגוני כלכלי. כדי לאפשר לנען לקדם פעילות עסקית נדרש גוף כלכלי מקצועי ובעל סמכויות החלטה, במיקוד עסקי. הצעה מפורטת שגובשה ע"י צוות משימה ואושרה בפורום הנהלות משותפות ,נדונה בערב …

פרוטוקול ישיבת ועדת תכנון ישוב מתאריך 1.11.16

נוכחים: עירית שיפריס – יו"ר, שירי אפיץ, איל גרני, אהרון נרקיס, אילן פרידברג, רותי גלילי, יגאל דן, קלר שילה, שמעון צדוק, איציק ליבמן חסר:  יעקב שרון חלופות מיקום לגן טרכטנברג (גן ילדים שיבנה ע"ח המדינה): דיון בעקבות בקשת הנהלת הקהילה שוועדת ישוב תדון ותכין המלצתה לנושא. רותי מציגה תכנית נען, הדגמה של הגן המוצע במיקום שבו בוצעה הפקעת קרקע כתנאי …

מחירונים וטפסי הזמנת עבודה – אשכול ענפי חצר

הסבר: אשכול ענפי החצר נמצא בתהליך של איגום משאבים לטובת חסכון ויעילות. התחומים המקצועיים השונים אוגדו לאשכול וכפופים למנהל האשכול. סנכרון הפעילות בין התחומים המקצועיים, תכנון ומעקב התקציב, הטיפול ברכש ובחיובי החברים, הטיפול בקריאות השירות- ירוכזו בהדרגתיות ברמת האשכול ויפנו את מרכזי התחומים לפעילות מקצועית כל אחד בתחומו. הזמנת עבודה/שירות פניות לקבלת שירות תתקבלנה במהלך שעות הפעילות באמצעות הטלפון, במיילים …