פרוטוקול ישיבת ועדת תכנון ישוב מתאריך 1.11.16

נוכחים: עירית שיפריס – יו"ר, שירי אפיץ, איל גרני, אהרון נרקיס, אילן פרידברג, רותי גלילי, יגאל דן, קלר שילה, שמעון צדוק, איציק ליבמן חסר:  יעקב שרון חלופות מיקום לגן טרכטנברג (גן ילדים שיבנה ע"ח המדינה): דיון בעקבות בקשת הנהלת הקהילה שוועדת ישוב תדון ותכין המלצתה לנושא. רותי מציגה תכנית נען, הדגמה של הגן המוצע במיקום שבו בוצעה הפקעת קרקע כתנאי …

מחירונים וטפסי הזמנת עבודה – אשכול ענפי חצר

הסבר: אשכול ענפי החצר נמצא בתהליך של איגום משאבים לטובת חסכון ויעילות. התחומים המקצועיים השונים אוגדו לאשכול וכפופים למנהל האשכול. סנכרון הפעילות בין התחומים המקצועיים, תכנון ומעקב התקציב, הטיפול ברכש ובחיובי החברים, הטיפול בקריאות השירות- ירוכזו בהדרגתיות ברמת האשכול ויפנו את מרכזי התחומים לפעילות מקצועית כל אחד בתחומו. הזמנת עבודה/שירות פניות לקבלת שירות תתקבלנה במהלך שעות הפעילות באמצעות הטלפון, במיילים …

ישיבת הנהלה כלכלית מיום 07.9.16

נוכחים הנ"כ: אהרלה פוקס, עירית שיפריס, אליהו רם, רותי גלילי, עינב סוקלסקי, ורד איתן, אסי ניר, איתי אנוך, עודד רובין, דומיניק שניידר חסרים מהנ"כ: אלון טיש, ענבר קמיר לוי נוכחות מוזמנים: הנ"ק – שרון אולמן, קובי שילה, לימור אלי, דפנה זהבי, יהודית פלסמן, בן נווה, חמוטל פרידברג יו"ר ועדת ביקורת – אבי אילן מנהל אשכול תשתיות – איציק ליבמן (להסבר …

ישיבת הנהלות (כלכלית וקהילה) מיום 15.8.16- השכרות נכסי קהילה לחברי משק

נוכחים:  עירית שיפריס – יו"ר, ורד איתן, שרון אולמן, אהר'לה פוקס, אסי ניר, קובי שילה, דומיניק שניידר, עודד רובין, נדב אנוך, עינב סוקלסקי, רואי נאור, רותי גלילי, דפנה זהבי, ברניס קרן, חיים דמיר, אליהו רם, ענבר קמיר-לוי, יונתן גרין, לימור אלי חסרים:   אלון טיש, איתי אנוך בסדר היום: השכרות נכסי קהילה לחברים ויזמים השכרות של נכסי קהילה לגורמים חיצוניים ולחברי …

פרוטוקול ישיבת ועדת ישוב מיום 19.7.16

פרוטוקול ועדת ישוב 19.7.16: לפרסום באינטרנט נוכחים: עירית, רותי, איציק ליבמן, יעקב שרון, איל גרני, קלר שילה, שמעון צדוק, נרקיס, שירי אלמוג אפיץ, אילן פרידברג. סדר יום:  חניית נכה ע"י מקלט קלר: חברים מציגים את התנגדויותיהם להחלטת ועדת ישוב על הקצאת חניית נכה במיקום הנ"ל. החלטות: הוועדה תבחן 2 אפשרויות- להוסיף חניה 1 משמאל לחניות הקיימות (היכן שעומד כעת מתקן …