ישיבת הנהלה כלכלית מיום 07.9.16

נוכחים הנ"כ: אהרלה פוקס, עירית שיפריס, אליהו רם, רותי גלילי, עינב סוקלסקי, ורד איתן, אסי ניר, איתי אנוך, עודד רובין, דומיניק שניידר חסרים מהנ"כ: אלון טיש, ענבר קמיר לוי נוכחות מוזמנים: הנ"ק – שרון אולמן, קובי שילה, לימור אלי, דפנה זהבי, יהודית פלסמן, בן נווה, חמוטל פרידברג יו"ר ועדת ביקורת – אבי אילן מנהל אשכול תשתיות – איציק ליבמן (להסבר …

ישיבת הנהלות (כלכלית וקהילה) מיום 15.8.16- השכרות נכסי קהילה לחברי משק

נוכחים:  עירית שיפריס – יו"ר, ורד איתן, שרון אולמן, אהר'לה פוקס, אסי ניר, קובי שילה, דומיניק שניידר, עודד רובין, נדב אנוך, עינב סוקלסקי, רואי נאור, רותי גלילי, דפנה זהבי, ברניס קרן, חיים דמיר, אליהו רם, ענבר קמיר-לוי, יונתן גרין, לימור אלי חסרים:   אלון טיש, איתי אנוך בסדר היום: השכרות נכסי קהילה לחברים ויזמים השכרות של נכסי קהילה לגורמים חיצוניים ולחברי …

פרוטוקול ישיבת ועדת ישוב מיום 19.7.16

פרוטוקול ועדת ישוב 19.7.16: לפרסום באינטרנט נוכחים: עירית, רותי, איציק ליבמן, יעקב שרון, איל גרני, קלר שילה, שמעון צדוק, נרקיס, שירי אלמוג אפיץ, אילן פרידברג. סדר יום:  חניית נכה ע"י מקלט קלר: חברים מציגים את התנגדויותיהם להחלטת ועדת ישוב על הקצאת חניית נכה במיקום הנ"ל. החלטות: הוועדה תבחן 2 אפשרויות- להוסיף חניה 1 משמאל לחניות הקיימות (היכן שעומד כעת מתקן …

פרוטוקול ישיבת ועדת ישוב מיום 14.6.16

ישיבת ועדת ישוב מיום 14.6.16 לפרסום באתר נען באינטרנט נוכחים:  עירית שיפריס – יו"ר, רותי גלילי, איציק ליבמן, שירי אפיץ, יעקב שרון, נרקיס חסרים:  איל גרני, אילן פרידברג, קלר שילה, אהרון נרקיס בסדר היום: בית גלילי - ביטול מעבר בין חדר "הרכבים" באולפן המוסיקה ל"לובי" התקנת שלטים בנען למניעת שימוש זרים בשטחים ציבוריים בנען. דיווח על ביצוע החלפת גגות אסבסט …

חיוב/זיכוי חברים בתקציב מאי בגין מס קהילה אנרגיה

בעקבות פרויקט הפרטת המים החמים ירד החל מינואר 2016 מס הקהילה בגין אנרגיה ל-18₪ לחודש. חברים שחימום המים אצלם הופרט עוד בשנת 2015 זוכו בתקציבם ב- 64 ₪ (ליחיד) עבור כל חודש שבו היו מופרטים . חברים שחימום המים אצלם הופרט במהלך 2016 מחויבים ב- 64 ₪ ליחיד עבור כל חודש שבו לא היו מופרטים . תחשיב החיובים והזיכויים בוצע …