ישיבת הנהלה כלכלית מיום 15.5.17 תמצית פרוטוקול

ישיבת הנהלה כלכלית מיום 15.5.17 תמצית פרוטוקול לפרסום באתר נען באינטרנט נוכחים:  עירית שיפריס – יו"ר, אהר'לה פוקס, ורד איתן, רותי גלילי, ענבר קמיר-לוי, יונתן גרין, איתי אנוך, אליהו רם, ענב סוקלסקי, עודד רובין חסרים:  אלון טיש, דומיניק שניידר (עודד ויונתן חסרים מסעיף 3 והלאה) בסדר היום: עדכון מיו"ר צוות מכרזים על התקדמות מכרז ליו"ר דירקטוריון. לא התקיים עקב בעיית …

ישיבת הנהלה כלכלית 15.5.2017

ישיבת הנהלה כלכלית מיום 15.5.17 מקטע רלבנטי מתוך הפרוטוקול המלא לעניין דוח הביקורת מעקב תקציב נוכחים:  עירית שיפריס – יו"ר, אהר'לה פוקס, ורד איתן, רותי גלילי, ענבר קמיר-לוי , איתי אנוך, אליהו רם, ענב סוקלסקי , חסרים:  אלון טיש, דומיניק שניידר, עודד רובין ,יונתן גרין 3. אילן אנג'ל – מבקר – דו"ח ביקורת מעקב ביצוע תקציב מנהל יח' בקרה ב-BDO …

תמצית פרוטוקול ישיבת הנהלה כלכלית 8.5.17

נוכחים: אהרל'ה, עודד רובין, אסי ניר, ענבר קמיר לוי, יונתן גרין, אליהו רם, איתי אנוך, רותי. חסרים: ענב, דומיניק, סדר יום: עדכון לגבי אינג'קט- עדכוני סטאטוס . המקום (מחלקת הפלסטיק הישנה במפעל) הושכר לחברת CAA המפעילה ייצור בהזרקת פלסטיק. חלק מעובדיה הם חברי נען, מגייסת עובדים נוספים. עדכון על הקמת דירקטוריון- צוות מכרזים לא מקדם את מכרז יו"ר דירק' כלכלי …

ישיבת ועדת ישוב מיום 25.4.17

נוכחים:  עירית שיפריס – יו"ר, איציק ליבמן, רותי גלילי, אילן פרידברג, יגאל דן, אילן פרידברג, שירי אפיץ, איל גרני, יעקב שרון חסרים:  קלר שילה, אהרון נרקיס, שמעון צדוק   בסדר היום: התיחסויות לתכנון שכ' רפת הגבלת רכבים זרים בתחומי המחנה   התייחסויות קבוצת חברים לשיתוף הציבור בנושא שכונת "הרפת" (מוזמנים:  יורם נדר, יאיר שביט, אריה פרידברג, תמנה שוער, יוני שילה) …

ישיבת ועדת ישוב מיום 7.2.17

נוכחים: עירית שיפריס – יו"ר, איל גרני, אהרון נרקיס, איציק ליבמן, יעקב שרון, רותי גלילי, שירי אפיץ, אילן פרידברג, קלר שילה מוזמן:   דניאל בלומפילד– מתכנן הקיבוץ שכ' הרפת – תכנית העמדה אושרה תכנית העמדה לשכונת הרפת למטרת שיתוף ציבור. התכנית כוללת 80 יחידות מגורים. 222 חניות. (עודף של 20 חניות לעומת התקן הנדרש 80 x 2.5 לבית).לאחר שיתוף הציבור ואישור …