חיוב/זיכוי חברים בתקציב מאי בגין מס קהילה אנרגיה

בעקבות פרויקט הפרטת המים החמים ירד החל מינואר 2016 מס הקהילה בגין אנרגיה ל-18₪ לחודש. חברים שחימום המים אצלם הופרט עוד בשנת 2015 זוכו בתקציבם ב- 64 ₪ (ליחיד) עבור כל חודש שבו היו מופרטים . חברים שחימום המים אצלם הופרט במהלך 2016 מחויבים ב- 64 ₪ ליחיד עבור כל חודש שבו לא היו מופרטים . תחשיב החיובים והזיכויים בוצע …

פרוטוקול ועדת ישוב 29.3.16

ישיבת ועדת ישוב מיום 29.3.16 נוכחים:  עירית שיפריס – יו"ר,  רותי גלילי, איציק ליבמן,  שירי אלמוג, איל גרני, שמעון צדוק, יגאל דן, אילן פרידברג, יעקב שרון, חיים דמיר, נרקיס (הגיע לסע' 3) חסרים:  קלר שילה  1. פרוייקט י"ב (בהשתתפות אורי ארז – מדריך הכיתה) נערך סיור בשטח. אורי  מציג הנושא. החלטה: אושר - מיקום הפרוייקט, ביצוע טרסות, שתילת עצי צל …

משולחן מנהלת העסקים – תכנית משק 2016, אשכול חצר

תכנית משק 2016 באסיפה שהתקיימה השבוע התקיים דיון נוסף בתכנית המשק ובהצעות החברים השונות והוחלט להעביר את תכנית משק 2016  לאישור בקלפי. קלפי ממוחשבת בנושא פתוחה להצבעה עד יום ראשון 6/3 בשעה 23:59. שנת 2016 מציבה אותנו בפני אתגר לא פשוט. שנה שבה צרכי הקהילה הגדולים אינם מכוסים מתוך מקורותיה השוטפים ומתוך רווחי המגזר העסקי מהשנה שחלפה (2015). זאת כתוצאה מהצטברות אירועים בלתי …

משולחן מנהלת העסקים – פרוטוקול דיון 11.1.16 ועדכון לגבי חדר הכושר והמכבסה

ישיבת הנהלה כלכלית מיום 11.1.16 לפרסום באתר נען באינטרנט  נוכחים:  עירית שיפריס – יו"ר, אהר'לה פוקס, רותי גלילי, ענב סוקלסקי, דומיניק שניידר, ענבר לוי, אליהו רם, איתי אנוך, צידקי גמליאלי. חסרים:  שי אגמון, אלון טיש, יונתן גרין. נתא"מ – הצגת הענף – ע"י יעקב שרון הוצגו סיכום 2015 ותכנית 2016. יועברו לכלל הציבור במסגרת תכנית המשק 2016. הצוות:  18 שכירים; …

משולחן מנהלת העסקים – איגרת מס' 2

עדכונים לגבי חיובי חשמל ופרויקט הפרטת אנרגיה: 1. מחיר החשמל לחבר: החל מ- 1 לינואר 2016 החברים יחויבו בחשבון החשמל בדמי חיבור קבועים לרשת החשמל, בעלות של 16.26 ₪ בחודש. זאת בנוסף לחיוב המתבצע עבור מרכיב צריכת החשמל. חברת חשמל נען מחויבת לגבות דמי חיבור קבועים מהמשתמשים בהתאם לאמות המידה של רשות החשמל. התשלום לחברת החשמל הוא בנוסף ובנפרד מתשלום …