תמצית ישיבת ועדת ישוב מיום 8.8.17

נוכחים: עירית שיפריס – יו"ר, איל גרני, אהרון נרקיס, קליר שילה, איציק ליבמן, שירי אלמוג אפיץ, יעקב שרון, אילן פרידברג, רותי גלילי. סדר יום: 1. אישור תוספת חניות 2. חלופות תכנית העמדה שכונת הרפת 3. הצגת תכנון מרחבי לשכונת גני הילל 1. אישור חניות נוספות לשיתוף ציבור 11 חניות ע"י בית העלמין הישן ובנוסף עוד 6 חניות מול גן המטוס …

ריכוז התייחסויות חברים שעלו בשיתופי הציבור בנושא: תכנון מוקדם של שכונת הרפת

כללי: נען בונה כשליש מגודלה בבנייה חדשה. צריך מול זה לבדוק מחדש את התארגנות הישוב במרחב. להזיז את כל התכנון דרומה, אל מעבר לכביש הכניסה לנען (מס. 5 על המפה המצורפת) תוך כדי שינוי תווי הכביש באזור המוצע (קו אדום). השינוי יאפשר הרחקת הכביש העוקף והמבנים המוצעים מאזור הפרגולה (מס.1) וייצור תוואי הגיוני ומתחשב בין שני האזורים.   בתים משותפים …

פרוטוקל ישיבת הנהלה כלכלית 19.6.2017

נוכחים: עירית שיפריס- יו"ר, ורד איתן, אליהו רם, עודד רובין, איתי אנוך. חסרים: אסי ניר, ענבר קמיר-לוי, ענב סוקלסקי, רותי גלילי, דומיניק שניידר, יונתן גרין, אהרלה פוקס מוזמנים: אמיר שגב ואסנת גרין, חברים מן הציבור בוועדה פיננסית. נוכח אמיר, אסנת בחו"ל. אריק שני- מנהל תיק נען בחברת אג'יו שמופעלת ע"י נען לצורך בקרה על מנהלי תיקי ההשקעות. סדר יום: 1. …

תקציר מפגש הנהלות – הנהלת קהילה והנהלה כלכלית מתאריך 12.6.17

נוכחים:  הנהלת קהילה: רותי גלילי, ברניס קרן, שרון אולמן, אהר'לה פוקס, קובי שילה, נדב אנוך, יהודית פלסמן, דפנה זהבי, הנהלה כלכלית:  עירית שיפריס, יונתן גרין, ענב סוקלסקי, איתי אנוך, אסי ניר, ורד איתן, אליהו רם חסרים: דומיניק שניידר, רואי נאור, ענבר לוי, עודד רובין בסדר היום: 1. עדכון הנהלות על 'מוזה נענית'.   2. דו"ח ביצוע רבעון 1/2017 3. עדכון ההנהלות …
1 2 3 7