מכרז – ניהול תשתיות, בינוי ואחזקה

מהות התפקיד: ניהול תחום הבינוי והתשתיות בנען וכלל ענפי החצר. פירוט: בניין, נגריה, חשמליה, אינסטלציה, נוי,תברואה, תקשורת, גז, תשתיות. כפיפות: מנהלת העסקים היקף התפקיד: 100% משימות מרכזיות, תחומי אחריות וסמכויות: 1 . הקמת מערך ניהולי וארגוני מעודכן של ענפי החצר בנען. 2 . ייזום, ניהול ופיקוח על ביצוע פרויקטי בינוי ועבודות אחזקה במוסדות נען ובדירות חברים והכשרת דירות מעבר. 3 …