מכרז לדירקטורים נציגי ציבור בדירקטוריון הכלכלי של נען

25.12.17 רקע: בהמשך להחלטת נען בקלפי בנוב' 16 להקים דירקטוריון כלכלי, להלן מכרז לתפקיד חברי דירקטוריון נציגי ציבור. ייעוד הדירקטוריון: הדירקטוריון הכלכלי אחראי לכלל הפעילות הכלכלית והעסקית של קיבוץ נען ומפקח על פעילות מגזר העסקים . הרכב הדירקטוריון: • יו"ר כלכלי בעלי תפקיד- יו"ר קיבוץ, מנהל/ת עסקים • גזבר/ית ומנהל/ת כספים- ללא זכות הצבעה • 3-4 נציגי ציבור חברי נען …

מכרז לתפקיד גזבר/ית נען – 20% משרה

תאריך פרסום: 21/12/2017   הגדרת התפקיד: פיקוח ובקרה על ניהול הנכסים הפיננסים ותזרים המזומנים של נען. תפקיד הגזבר/ית ימולא ע"י חבר/ת נען. תכולות התפקיד: פיקוח ואחריות על תזרים מזומנים יומי/ חודשי קשר עם הבנקים וגופי השקעות בנושאים כספיים אחריות על אשראים ותשלומים לספקים השונים אחריות לשידורי המס"ב לחברים וספקים תמיכה במנהל/ת הקהילה בטיפול בחובות חברים, הפקת דוחות חוב תקופתיים בקרה …

Expired: מכרז לתפקיד מנהל/ת משאבי אנוש בנען

מהות התפקיד: ניהול ואחריות כוללת על תחום משאבי-האנוש בקיבוץ ובתאגידיו. תיאור התפקיד: • אחריות ליישום ותפעול החלטות נען בכל תחומי משאבי אנוש ושכר בקהילה ובעסקים. • גיבוש מדיניות משאבי אנוש בנען, בנית תכנית עבודה (כנגזרת מתכנית צוות הניהול) וניהול תקציב שנתי. • ניהול צוות העובדים במשאבי אנוש, כ- 3 עובדים • יזום מעורבות ותמיכה בתהליכים ארגוניים בתחום משאבי אנוש בצוות …

מכרז לתפקיד יושב ראש לאסיפה הכללית בנען

1. הגדרת התפקיד: ניהול בפועל של הדיונים והליך קבלת ההחלטות באסיפות הכלליות של החברים בנען, בהתאם לתקנון והחלטות נען.   2. תפקידי יו"ר האסיפה (מתוך תקנון הקיבוץ) (א) ישגיח על הסדר באסיפה וידאג שהאסיפה תתנהל כדין. (ב) ידאג שהאסיפה תתנהל בהתאם לסדר היום הכלול בהודעה על האסיפה. (ג) יעמיד כל הצעת החלטה להכרעת האסיפה על ידי הצבעה. (ד) יקבע את דרכי ההצבעה …

Expired: מכרז רכז דור צעיר

מהות התפקיד: אחריות לליווי הדור הצעיר בנען מגיל 18 ועד סיום "מסלול צעירים." גורם יוזם, מוביל ומקשר בין הדור הצעיר, כפרט וככלל, לקיבוץ, בהתאם להחלטות נען ולמציאות המשתנה. דרישות התפקיד: אחריות לגיבוש ומימוש של מדיניות ותכנית עבודה לדור הצעיר ניהול והפעלת פורום דור צעיר כתובת ומענה לצרכים הייחודיים של בני הדור הצעיר עדכון שוטף וקשר עם מוסדות נען הרלוונטיים קשר …