מכתבי המועמדים לקראת האסיפה

דנה קולברג אשל - מועמדת לתפקיד גזברית קצת עליי: בת 43, ילידת וחברת נען רואת חשבון במקצועי כבר 17 שנה. כולל תואר במנהל עסקים. לאחר שנים רבות של עבודה בקיבוצים אחרים אני מרגישה שהגיע הזמן להפנות את יכולתי וכישורי המקצועיים לעשייה למען ביתי, נען. אני בטוחה כי ניסיוני מחד והיכרותי עם נען מאידך ,הכשירו אותי למלא את התפקיד בהצלחה. ניסיון …

מכרז לדירקטורים נציגי ציבור בדירקטוריון הכלכלי של נען

25.12.17 רקע: בהמשך להחלטת נען בקלפי בנוב' 16 להקים דירקטוריון כלכלי, להלן מכרז לתפקיד חברי דירקטוריון נציגי ציבור. ייעוד הדירקטוריון: הדירקטוריון הכלכלי אחראי לכלל הפעילות הכלכלית והעסקית של קיבוץ נען ומפקח על פעילות מגזר העסקים . הרכב הדירקטוריון: • יו"ר כלכלי בעלי תפקיד- יו"ר קיבוץ, מנהל/ת עסקים • גזבר/ית ומנהל/ת כספים- ללא זכות הצבעה • 3-4 נציגי ציבור חברי נען …

מכרז לתפקיד גזבר/ית נען – 20% משרה

תאריך פרסום: 21/12/2017   הגדרת התפקיד: פיקוח ובקרה על ניהול הנכסים הפיננסים ותזרים המזומנים של נען. תפקיד הגזבר/ית ימולא ע"י חבר/ת נען. תכולות התפקיד: פיקוח ואחריות על תזרים מזומנים יומי/ חודשי קשר עם הבנקים וגופי השקעות בנושאים כספיים אחריות על אשראים ותשלומים לספקים השונים אחריות לשידורי המס"ב לחברים וספקים תמיכה במנהל/ת הקהילה בטיפול בחובות חברים, הפקת דוחות חוב תקופתיים בקרה …

Expired: מכרז לתפקיד מנהל/ת משאבי אנוש בנען

מהות התפקיד: ניהול ואחריות כוללת על תחום משאבי-האנוש בקיבוץ ובתאגידיו. תיאור התפקיד: • אחריות ליישום ותפעול החלטות נען בכל תחומי משאבי אנוש ושכר בקהילה ובעסקים. • גיבוש מדיניות משאבי אנוש בנען, בנית תכנית עבודה (כנגזרת מתכנית צוות הניהול) וניהול תקציב שנתי. • ניהול צוות העובדים במשאבי אנוש, כ- 3 עובדים • יזום מעורבות ותמיכה בתהליכים ארגוניים בתחום משאבי אנוש בצוות …

מכרז לתפקיד יושב ראש לאסיפה הכללית בנען

1. הגדרת התפקיד: ניהול בפועל של הדיונים והליך קבלת ההחלטות באסיפות הכלליות של החברים בנען, בהתאם לתקנון והחלטות נען.   2. תפקידי יו"ר האסיפה (מתוך תקנון הקיבוץ) (א) ישגיח על הסדר באסיפה וידאג שהאסיפה תתנהל כדין. (ב) ידאג שהאסיפה תתנהל בהתאם לסדר היום הכלול בהודעה על האסיפה. (ג) יעמיד כל הצעת החלטה להכרעת האסיפה על ידי הצבעה. (ד) יקבע את דרכי ההצבעה …