מכרז לתפקיד מנהל/ת משאבי אנוש בנען

מהות התפקיד: ניהול ואחריות כוללת על תחום משאבי-האנוש בקיבוץ ובתאגידיו. תיאור התפקיד: • אחריות ליישום ותפעול החלטות נען בכל תחומי משאבי אנוש ושכר בקהילה ובעסקים. • גיבוש מדיניות משאבי אנוש בנען, בנית תכנית עבודה (כנגזרת מתכנית צוות הניהול) וניהול תקציב שנתי. • ניהול צוות העובדים במשאבי אנוש, כ- 3 עובדים • יזום מעורבות ותמיכה בתהליכים ארגוניים בתחום משאבי אנוש בצוות …

מכרז לתפקיד יושב ראש לאסיפה הכללית בנען

1. הגדרת התפקיד: ניהול בפועל של הדיונים והליך קבלת ההחלטות באסיפות הכלליות של החברים בנען, בהתאם לתקנון והחלטות נען.   2. תפקידי יו"ר האסיפה (מתוך תקנון הקיבוץ) (א) ישגיח על הסדר באסיפה וידאג שהאסיפה תתנהל כדין. (ב) ידאג שהאסיפה תתנהל בהתאם לסדר היום הכלול בהודעה על האסיפה. (ג) יעמיד כל הצעת החלטה להכרעת האסיפה על ידי הצבעה. (ד) יקבע את דרכי ההצבעה …

Expired: מכרז רכז דור צעיר

מהות התפקיד: אחריות לליווי הדור הצעיר בנען מגיל 18 ועד סיום "מסלול צעירים." גורם יוזם, מוביל ומקשר בין הדור הצעיר, כפרט וככלל, לקיבוץ, בהתאם להחלטות נען ולמציאות המשתנה. דרישות התפקיד: אחריות לגיבוש ומימוש של מדיניות ותכנית עבודה לדור הצעיר ניהול והפעלת פורום דור צעיר כתובת ומענה לצרכים הייחודיים של בני הדור הצעיר עדכון שוטף וקשר עם מוסדות נען הרלוונטיים קשר …
wanted

מכרז לתפקיד יו"ר מינהלת דיור

עדכון 27/5/2016 מכרז מינהלת דיור - צוות המכרז בראשותו של חיים ירקוני, פועל ללא לאות ובאינטנסיביות לאיתור מועמדים מקרב החברים העונים לכישורים הנדרשים מיו"ר מינהלת הדיור, בהתאם לתקנון פרק 7 המחייב מיצוי ההליך בקרב חברי נען. הצוות קיים מספר ישיבות ואותרו שמות חברים שלא הגישו מועמדותם למכרז, שאליהם פנו חברי הצוות. כל אחד מהחברים אליהם פנה הצוות ביקש זמן לבחון …
wanted

מכרז לבחירת 4 חברים למינהלת הדיור

מכרז לבחירת 4 נציגי ציבור למינהלת דיור (בהתאם להחלטת קלפי מיום 2015.12.7) מינהלת דיור, עליה החליט הציבור בקלפי, תהווה גוף מקצועי שיאגד בתוכו את כל נושאי הדיור בנען, תעסוק ביצירת תכנית כוללת ומקיפה לטווח ארוך, תטפל בהאחדת התקנונים והתאמתם לכלל תקנון אחד, תהווה כתובת לחברים בסוגיות הדיור השונות ובמציאת פתרונות לדיור חברים ואיכלוס הדירות בשקיפות מלאה. מינהלת הדיור תנוהל ע"י יו"ר שייבחר במכרז נפרד. …