מכרז לבחירת 3 נציגי ציבור למנהלת הדיור

לאור משימותיה המורכבות של מנהלת הדיור והאחריות הכבדה המוטלת עליה בניסיון לקדם את שיוך הבתים ופתרונות הדיור לחברים, מבקשת ה מנהלת להרחיב את שורותיה ולצרף אליה שלושה נציגי ציבור נוספים. ב מנהלת מכהנים כיום: ברק ניר - יו"ר. עודד רובין - מנכ"ל. אורית ארליך, יגאל זליגמן ואורלי לוי - נציגי ציבור. להלן המכרז: 1 . כללי: בתום שנת עבודתה הראשונה של …

מכרז למרכז/ת ולשני חברים לצוות קרן ערבות הדדית

מטרת הקרן: לסייע לחברים בהלוואות ובמענקים. 1 . הגדרת התפקיד: הוועדה אחראית למתן סיוע כספי לחבר לפי שיקול דעתה, בהתחשב בשיקולים המפורטים בתקנון הקרן וכן להתנהלות הפיננסית של הקרן. 2 . דרישות התפקיד: • השתתפות בישיבות, בפגישות עם חברים וקבלת החלטות לפי הצורך. • ניהול הקרן מכספי הקהילה בהתאם לתקנון, כפי שנקבע בחוברת "אורחות החיים בנען". • לשמש כתובת לפניות …

מכרז לחברי צוות בוועדת מינוי ומכרזים

1. הגדרת התפקיד איתור, בחינת התאמה ומינוי בעלי תפקידים ומנהלי ענפים, בהתאם לתוכנית המכרזים השנתית ועל פי הנחיות תקנון נען בחוברת "אורחות החיים" - פרק 7: נוהל מינויים. 2. דרישות התפקיד השתתפות פעילה בתהליכי איתור ומיון מועמדים למגוון תפקידים. נוכחות בישיבות צוות. קיום פגישות עם מועמדים פוטנציאלים. ביצוע ראיונות, איסוף מידע, גיבוש דעה והחלטה לגבי מידת התאמת המועמדים למשרות המוצעות. …

מכתבי המועמדים לקראת האסיפה

דנה קולברג אשל - מועמדת לתפקיד גזברית קצת עליי: בת 43, ילידת וחברת נען רואת חשבון במקצועי כבר 17 שנה. כולל תואר במנהל עסקים. לאחר שנים רבות של עבודה בקיבוצים אחרים אני מרגישה שהגיע הזמן להפנות את יכולתי וכישורי המקצועיים לעשייה למען ביתי, נען. אני בטוחה כי ניסיוני מחד והיכרותי עם נען מאידך ,הכשירו אותי למלא את התפקיד בהצלחה. ניסיון …

מכרז לדירקטורים נציגי ציבור בדירקטוריון הכלכלי של נען

25.12.17 רקע: בהמשך להחלטת נען בקלפי בנוב' 16 להקים דירקטוריון כלכלי, להלן מכרז לתפקיד חברי דירקטוריון נציגי ציבור. ייעוד הדירקטוריון: הדירקטוריון הכלכלי אחראי לכלל הפעילות הכלכלית והעסקית של קיבוץ נען ומפקח על פעילות מגזר העסקים . הרכב הדירקטוריון: • יו"ר כלכלי בעלי תפקיד- יו"ר קיבוץ, מנהל/ת עסקים • גזבר/ית ומנהל/ת כספים- ללא זכות הצבעה • 3-4 נציגי ציבור חברי נען …