מכרז למנהל/ת צוות החשמליה

כללי:      אחריות על אחזקת החשמל והתקשורת בנען, כולל תמיכה בפיתוח תשתיות החשמל 2.תחומי אחריות: שירות לחברים ולענפים בנושאי חשמל ותקשורת. ביצוע פרויקטים בתחום החשמל, תחת אשכול התשתיות וגורמים רלוונטיים. ניהול מקצועי של צוות עובדי החשמליה, כולל הדרכות מקצועיות ואכיפת נהלי בטיחות וגהות בעבודה. ניהול מלאי בהתאם להיקפי העבודה הנדרשים. שותפות בבנייה ובניהול תקציב מאוזן בהיקף של כ- 2 מיליון …

מכרז לחבר (נציג ציבור) לוועדת ביקורת

רקע: וועדת הביקורת הינה גוף נבחר המהווה זרוע של האסיפה הכללית. תפקידה לנהל ולנווט את נושא הביקורת הפנימית בנען. הוועדה מונה ארבעה חברים ויו"ר. בחודש דצמבר 2017 הסתיימה תקופת כהונתה של חברת הוועדה, רעות גולדשטיין. מכרז זה קורא לחברים נוספים להגיש מועמדותם ולהצטרף לוועדה. הגדרות כלליות: • חברי ועדת ביקורת לא יהיו קרובי משפחה מדרגה ראשונה של בעלי התפקידים בצוות …

מכרז לבחירת 3 נציגי ציבור למנהלת הדיור

לאור משימותיה המורכבות של מנהלת הדיור והאחריות הכבדה המוטלת עליה בניסיון לקדם את שיוך הבתים ופתרונות הדיור לחברים, מבקשת ה מנהלת להרחיב את שורותיה ולצרף אליה שלושה נציגי ציבור נוספים. ב מנהלת מכהנים כיום: ברק ניר - יו"ר. עודד רובין - מנכ"ל. אורית ארליך, יגאל זליגמן ואורלי לוי - נציגי ציבור. להלן המכרז: 1 . כללי: בתום שנת עבודתה הראשונה של …

מכרז למרכז/ת ולשני חברים לצוות קרן ערבות הדדית

מטרת הקרן: לסייע לחברים בהלוואות ובמענקים. 1 . הגדרת התפקיד: הוועדה אחראית למתן סיוע כספי לחבר לפי שיקול דעתה, בהתחשב בשיקולים המפורטים בתקנון הקרן וכן להתנהלות הפיננסית של הקרן. 2 . דרישות התפקיד: • השתתפות בישיבות, בפגישות עם חברים וקבלת החלטות לפי הצורך. • ניהול הקרן מכספי הקהילה בהתאם לתקנון, כפי שנקבע בחוברת "אורחות החיים בנען". • לשמש כתובת לפניות …

מכרז לחברי צוות בוועדת מינוי ומכרזים

1. הגדרת התפקיד איתור, בחינת התאמה ומינוי בעלי תפקידים ומנהלי ענפים, בהתאם לתוכנית המכרזים השנתית ועל פי הנחיות תקנון נען בחוברת "אורחות החיים" - פרק 7: נוהל מינויים. 2. דרישות התפקיד השתתפות פעילה בתהליכי איתור ומיון מועמדים למגוון תפקידים. נוכחות בישיבות צוות. קיום פגישות עם מועמדים פוטנציאלים. ביצוע ראיונות, איסוף מידע, גיבוש דעה והחלטה לגבי מידת התאמת המועמדים למשרות המוצעות. …