משולחן מנהלת הקהילה -25/11/2016

בחלוף שנתיים בהן מייצגת חמוטל פרידברג (מנהלת הגיל הרך) את מגזר החינוך בהנהלת הקהילה, הוחלט לאשר חילופים בין נציגות המגזר בהנהלה - עם מיה שלו מנהלת החינוך המשלים. האישור כפוף לפרסום טרם ביצוע השינוי . לאור הזמן הרב שחלף מאז הוגדר הרכב חברי ההנהלה ולקראת השינויים הצפויים במבנה ניהול המשק והקהילה , תקיים הנהלת הקהילה דיון בו ייבחן מחדש הרכב …

משולחן מנהלת הקהילה- מינהלת בריאות ורווחה

נובמבר 2015 משולחנה של מנהלת בריאות ורווחה לחברים שלום! מנהלת הבריאות והרווחה מתכנסת אחת לשבועיים ודנה בכל הנושאים הקשורים בבריאות והרווחה שבבריאות לציבור בנען. במנהלת חברות: שרון אולמן – מנהלת קהילה לירון פרידברג – מנהלת הדרים הדס עדי –מנהלת המרפאה לימור אלי-יהודאי – מנהלת רווחה ובריאות במהלך השבועות האחרונים דנו במספר נושאים, שברצוננו לפרסמם: הסעות נפגשנו עם אמיר שרון לשם בחינת מערך …