מפגש הנהלות קהילה וכלכלית מיום 26.2.17

לפרסום באינטרנט לקראת אסיפה מס' 4 על תכנית המשק נוכחים: עירית שיפריס – יו"ר,  אהר'לה פוקס, שרון אולמן, מיה שלו, רותי גלילי,  ענב סוקלסקי, ורד איתן, קובי שילה, בן נווה, רואי נאור, איתי אנוך, נדב אנוך, ענבר ללוי, לימור אלי, ברניס קרן, דפנה זהבי בסדר היום: תכנית משק 2017 – הצגת החלופות שנותרו ויעלו לאסיפה בנושא צמצום עלויות קהילה והגדלת …

ישיבת הנהלת הקהילה מיום 26.12.16 – מס' 25

משתתפים:  שרון אולמן - יו"ר, אהרל'ה פוקס, רואי נאור, נדב אנוך, ברניס קרן , קובי שילה, בן נווה, יהודית פלסמן, מיה שלו, רותי גלילי, לימור אלי, דפנה זהבי מוזמנות:  ענב סוקלסקי, ורד איתן, עירית שיפריס בסדר היום: תכנית המשק והקהילה לשנת 2017  1. ענפים שיש בתכניתם שינויים מהותיים מתכנית קודמת או דילמה לדיון: כל-בו: בהשתתפות אורי פרידברג – מנהלת הכל-בו. …

משולחן מנהלת הקהילה -25/11/2016

בחלוף שנתיים בהן מייצגת חמוטל פרידברג (מנהלת הגיל הרך) את מגזר החינוך בהנהלת הקהילה, הוחלט לאשר חילופים בין נציגות המגזר בהנהלה - עם מיה שלו מנהלת החינוך המשלים. האישור כפוף לפרסום טרם ביצוע השינוי . לאור הזמן הרב שחלף מאז הוגדר הרכב חברי ההנהלה ולקראת השינויים הצפויים במבנה ניהול המשק והקהילה , תקיים הנהלת הקהילה דיון בו ייבחן מחדש הרכב …

ישיבת הנהלת הקהילה מיום 25.2.16  – ישיבה מספר 6

  נוכחים:   שרון אולמן – יו"ר, אהר'לה פוקס, נדב אנוך, רותי גלילי, חמוטל פרידברג, ברניס קרן, קובי שילה, יהודית פלסמן, רואי נאור, בן נווה, לימור אלי. חסרים:   דפנה זהבי  על סדר היום: השקעות בקהילה - תכנית המשק 2016 מטרת המפגש: הצגת בקשות ע"י מנהלי ענפים ופעילויות. סה"כ תקציב ההשקעות המבוקש הכולל עומד על כ- 3,700,000 ₪. התקציב העומד לרשות השקעות …

משולחן מנהלת הקהילה- מינהלת בריאות ורווחה

נובמבר 2015 משולחנה של מנהלת בריאות ורווחה לחברים שלום! מנהלת הבריאות והרווחה מתכנסת אחת לשבועיים ודנה בכל הנושאים הקשורים בבריאות והרווחה שבבריאות לציבור בנען. במנהלת חברות: שרון אולמן – מנהלת קהילה לירון פרידברג – מנהלת הדרים הדס עדי –מנהלת המרפאה לימור אלי-יהודאי – מנהלת רווחה ובריאות במהלך השבועות האחרונים דנו במספר נושאים, שברצוננו לפרסמם: הסעות נפגשנו עם אמיר שרון לשם בחינת מערך …