בלוג מנהלת הקהילה 27/4/2018

בימים אלה אנו נערכים לביצוע פרויקטים שאושרו במסגרת תקציב ההשקעות הצרכניות לשנת 2018. במטבח נערכים לכניסה לשיפוץ נרחב, לטובת הסדרת רישיון עסק ויצרן כמתחייב. במסגרת השיפוץ יחודשו תשתיות ויטופלו בעיות תחזוקה הנובעות מגילו המופלג של המבנה ויצומצם שטח המטבח במטרה לחסוך עלויות תפעול ואחזקה שוטפת. השטחים שיתפנו ישמשו לצרכים נוספים בקהילה או יושכרו. הכשרת מקלט בית גלילי כ"בית ניגונים לדוד" …

משולחן מנהלת הקהילה 23/2/2018

מלגות לסטודנטים – לא רק דור צעיר כמידי שנה, מעניקה המועצה מלגות לימוד לסטודנטים/ות. הגשת הטפסים עד: 5.3. ניתן להגיש בקשה מקוונת דרך "מלגה בקליק "באתר המועצה. ניתן לקבל טפסים במועצה אצל רכזת מלגות שירי בינת מזרחי 9274054 - 08. ביטוח סיעודי – עדכון והבהרות נוספות: תקופת ההרשמה לביטוח פרטי בחב' מנורה או בכללית מושלם ללא חיתום הוארכה עד סוף …

משולחן מנהלת הקהילה 9.2.2018

משולחן מנהלת הקהילה ביטוח סיעודי – מתווה עקרוני כמענה לחברי נען: ביום 31.12.2017, פסק כידוע לפעול במדינת ישראל הביטוח הסיעודי הקבוצתי, במסגרתו היו מבוטחים חברי נען. מבוטחים אשר החלו לקבל קצבה חודשית מהביטוח הקבוצתי, ממשיכים וימשיכו לקבל את הקצבה על פי הכללים החלים על הקבוצה. על פי תנאי הפוליסה, רק עד סוף פברואר ניתן להתקבל לביטוח פרטי במנורה ללא חיתום …

משולחן מנהלת הקהילה

ביטוח סיעודי לחברי נען - כידוע בינואר 2018 הופסק הביטוח הסיעודי הקבוצתי מטעם המדינה, בו היו מבוטחים חברי נען. אנו עוסקים בדיונים דחופים במטרה לגבש פתרונות להסדרים טובים ונכונים לנען. ההחלטה תתקבל עד סוף החודש - "חלון הזמן" שבו עדיין ניתן להתקבל לביטוח הסיעודי במסגרת קופות החולים ללא חיתום. אנו ממליצים לחברים להמתין ולא לבצע עדיין ביטוח דרך קופות החולים. …

משולחן מנהלת הקהילה – ינואר 2018

כהיערכות להפחתה נוספת בעלויות הקהילה ולקראת אישור תקציב 2018, אנו מתמקדים בימים אלה בבחינת עלויות של פעילויות, במטרה להגיע לאיזון כלכלי שלהן. מובאים כאן עדכונים בנוגע לשירותים בהם צפויים לחול שינויים: מכבסה: בהמשך לפרסום על הוצאת שירותי הכביסה למכבסה חיצונית, פנה אמיר שרון בבקשה להפעיל את המכבסה כיזמות עצמאית. אנו סבורים שנכון לאפשר זאת לתקופת ניסיון בטרם העברת השירות אל …