מכתב לחברים – ינואר 2018

ינואר 2018 לחברים שלום, מספר עדכונים הנוגעים לתהליכים מרכזיים המתרחשים במגזר הקהילה בימים אלה. צוות הניהול הגדיר מחדש את תחומי האחריות בניהול השוטף בין מגזר הקהילה לעסקים. במסגרת זו הועברו לאחריותי ענפי השמירה והבטיחות, בריכת השחייה – בכפיפות לאשכול "תרבות ספורט ופנאי" בניהולה של רעיה, ותיק הקליטה . החל מינואר 2018 עוברים כעת לאחריותי גם - אשכול התשתיות והבינוי ,תכנון …

משולחן מנהלת הקהילה -25/11/2016

בחלוף שנתיים בהן מייצגת חמוטל פרידברג (מנהלת הגיל הרך) את מגזר החינוך בהנהלת הקהילה, הוחלט לאשר חילופים בין נציגות המגזר בהנהלה - עם מיה שלו מנהלת החינוך המשלים. האישור כפוף לפרסום טרם ביצוע השינוי . לאור הזמן הרב שחלף מאז הוגדר הרכב חברי ההנהלה ולקראת השינויים הצפויים במבנה ניהול המשק והקהילה , תקיים הנהלת הקהילה דיון בו ייבחן מחדש הרכב …

משולחן מנהלת הקהילה- מינהלת בריאות ורווחה

נובמבר 2015 משולחנה של מנהלת בריאות ורווחה לחברים שלום! מנהלת הבריאות והרווחה מתכנסת אחת לשבועיים ודנה בכל הנושאים הקשורים בבריאות והרווחה שבבריאות לציבור בנען. במנהלת חברות: שרון אולמן – מנהלת קהילה לירון פרידברג – מנהלת הדרים הדס עדי –מנהלת המרפאה לימור אלי-יהודאי – מנהלת רווחה ובריאות במהלך השבועות האחרונים דנו במספר נושאים, שברצוננו לפרסמם: הסעות נפגשנו עם אמיר שרון לשם בחינת מערך …