צוות מינוי ומכרזים

מכרז לתפקיד יושב ראש לאסיפה הכללית בנען

1. הגדרת התפקיד: ניהול בפועל של הדיונים והליך קבלת ההחלטות באסיפות הכלליות של החברים בנען, בהתאם לתקנון והחלטות נען.  

2. תפקידי יו"ר האסיפה (מתוך תקנון הקיבוץ)
(א) ישגיח על הסדר באסיפה וידאג שהאסיפה תתנהל כדין.
(ב) ידאג שהאסיפה תתנהל בהתאם לסדר היום הכלול בהודעה על האסיפה.
(ג) יעמיד כל הצעת החלטה להכרעת האסיפה על ידי הצבעה.
(ד) יקבע את דרכי ההצבעה ומנין הקולות באסיפה בהתאם לתקנות האגודה.
(ה) ימנה את הקולות בהצבעה שנתקיימה באסיפה ויכריז על תוצאות ההצבעה וההחלטות שנתקבלו באסיפה.
(ו) יחליט בכל שאלה בעניין סדרי הדיון באסיפה שתתעורר במהלך קיום האסיפה.
(ז) ידאג לרישום פרוטוקול במהלך הדיון באסיפה והחלטותיה ויאשר אותם בחתימת ידו.   

3. כישורים נדרשים:      

  • יכולת ביטוי ותקשורת טובה.
  • אסרטיביות.
  • יכולת מיקוד וקבלת החלטות אובייקטיבית .
  • יכולת למידה והכרת תקנוני נען הנדרשים לפרטיהם.
  • יכולת ניהול דיון בצורה עניינית וללא משוא פנים.
  • סבלנות וסובלנות.  
  1. היקף התפקיד: ניהול אסיפות בתדירות ממוצעת של כפעם בחודשיים. 
  1. אורך כהונה- 4 שנים.
  1. הגשת מועמדות ובחירה:

 יש להגיש קורות חיים בכתב עד 10.8.2017  במייל michraz@naan.org.il או בתיבת המכרזים במש"א.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לדורית שגב שכטר, רכזת המכרז, בטלפון: 2317980-052.

פורסם: 20.7.2017